Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (tiết 1) trang 32 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Cô Lan có 36 bông hoa hồng. Cô Lan cắm vào các lọ, mỗi lọ 9 bông ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

 Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm dựa vào bảng chia 9 rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi nối nối hai phép tính có kết quả bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Cô Lan có 36 bông hoa hồng. Cô Lan cắm vào các lọ, mỗi lọ 9 bông. Hỏi cô Lan cắm được bao nhiêu lọ hoa như vậy?

Phương pháp giải:

Số lọ hoa cô Lan cắm được = Số bông Hoa cô Lan có : Số bông mỗi lọ

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

9 bông: 1 lọ hoa

36 bông:  ? lọ hoa

Bài giải

Số lọ Hoa cô Lan cắm được là:

36 : 9 = 4 (lọ hoa)

Đáp số: 4 lọ hoa


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay