Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (tiết 1) trang 30 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Có 64 viên bi chia đều vào 8 hộp ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

a) Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 8, chia 8.

Bước 2: Viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?

A. 72 : 8                                 B. 8 x 1                         

C. 80 : 8                                 D. 8 x 2

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính, so sánh rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

72 : 8 = 9

8 x 1 = 8

80 : 8 = 10

8 x 2 = 16

Vậy phép tính 8 x 1 có kết quả bé nhất.

Chọn B.

Câu 4

Có 64 viên bi chia đều vào 8 hộp. Hỏi:

a) Mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

b) 3 hộp bi như vậy có bao nhiêu viên bi?

Phương pháp giải:

a) Số viên bi trong mỗi hộp = Tổng số bi : số hộp bi

b) Số viên bi trong 3 hộp = Số viên bi mỗi hộp x 3

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

8 hộp: 64 viên bi

a) 1 hôp: ? viên bi

b) 3 hôp: ? viên bi

Bài giải

a) Mỗi hộp có số viên bi là

      64 : 8 = 8 (viên)

b) 3 hộp có số viên bi là

      8 x 3 = 24 (viên)

 Đáp số: a) 8 viên

             b) 24 viên


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay