Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 (tiết 2) trang 31 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


a) Mỗi hộp có 8 cái bánh. Hỏi 5 hộp như vậy có bao nhiêu cái bánh ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 8 đơn vị hoặc đếm lùi 8 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính theo chiều mũi tên rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nối (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính dựa vào bảng nhân 8, bảng chia 8.

Bước 2: Nối phép tính với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

a) Mỗi hộp có 8 cái bánh. Hỏi 5 hộp như vậy có bao nhiêu cái bánh?

b) Có 48 cái bánh chia đều vào 8 khay để vào lò nướng. Hỏi mỗi khay có bao nhiêu cái bánh?

Phương pháp giải:

a) Số cái bánh ở 5 hộp = Số cái bánh mỗi hộp x 5

b) Số cái bánh ở mỗi khay = Số cái bánh có tất cả : số khay

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

a) 1 hộp: 8 cái bánh

    5 hôp : ? cái bánh

b) 8 khay: 48 cái bánh

    1 khay: ..?.. cái bánh

Bài giải

a)  5 hộp như vậy có số cái bánh là:

                 5 x 8 = 40 (cái)

b) Mỗi khay có số cái bánh là:

                48 : 8 = 6 (cái)

       Đáp số: a) 40 cái bánh

                   b) 6 cái bánh

 

 


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay