Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 (tiết 1) trang 11 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Mỗi lọ hoa cắm 2 bông hoa cúc. Hỏi 6 lọ như vậy có bao nhiêu bông hoa cúc?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

a) Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 2 đơn vị hoặc đếm lùi 2 đơn vị rồi viết số còn thiếu vào ô trống

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt các phép tính theo chiều mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Mỗi lọ hoa cắm 2 bông hoa cúc. Hỏi 6 lọ như vậy có bao nhiêu bông hoa cúc?

Phương pháp giải:

Số bông hoa cúc ở 6 lọ bằng số bông hoa cúc mỗi lọ nhân với 6

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 lọ: 2 bông hoa

6 lọ cắm: ? bông hoa

Bài giải

6 lọ có số bông hoa cúc là

     2 x 6 = 12 (bông)

             Đáp số: 12 bông hoa cúc


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay