Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7 (tiết 1) trang 28 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Mỗi lọ cắm 7 bông hoa. Hỏi 6 lọ như vậy cắm bao nhiêu bông hoa?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

 

Có mấy hạt dẻ ghi phép tính có kết quả bé hơn 35 ?

A.    4                     B. 5                     C. 6                     D. 7

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 7 và bảng chia 7.

Bước 2: Đếm số hạt dẻ có kết quả nhỏ hơn 35.

Lời giải chi tiết:

7 x 4 = 28                          7 x 6 = 42

7 x 5 = 35                          7 x 2 = 14

70 : 7 = 10                         63 : 7 = 9

7 x 7 = 49                          7 x 3 = 21

Vậy có 5 hạt dẻ ghi phép tính có kết quả bé hơn 35.

Chọn B.

Câu 3

Mỗi lọ cắm 7 bông hoa. Hỏi 6 lọ như vậy cắm bao nhiêu bông hoa?

Phương pháp giải:

Số bông hoa ở 6 lọ = Số bông hoa ở mỗi lọ x 6

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

1 lọ: 7 bông hoa

6 lọ: ? bông hoa

Bài giải

6 lọ cắm được số bông hoa là

7 x 6 = 42 (bông hoa)

Đáp số: 42 bông hoa


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay