Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9 (tiết 3) trang 34 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Mội đội múa rồng có 9 người. Hỏi 3 đội múa rồng như vậy có bao nhiêu người?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào bảng nhân, chia hãy tính:

a) 9 x 5 = ........                b) 6 x 4 = ........                 

c) 72 : 9 = ........               d) 42 : 6 = ........

Phương pháp giải:

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 9 và bảng chia 9 đã học.

Lời giải chi tiết:

a) 9 x 5 = 45

b) 6 x 4 = 24

c) 72 : 9 = 8

d) 42 : 6 = 7

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

- Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

- Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia

Lời giải chi tiết:

Câu 3

a) Mội đội múa rồng có 9 người. Hỏi 3 đội múa rồng như vậy có bao nhiêu người?

b) Nếu tất cả số người múa rồng ở câu a chuyển sang múa lân, mỗi đội 3 người thì được bao nhiêu đội múa lân?

Phương pháp giải:

a) Số người ở 3 đội múa rồng = Số người ở mỗi đội múa rồng x 3

b) Số đội múa lân = Số người múa rồng : Số người mỗi đội múa lân

Lời giải chi tiết:

a) 3 đội múa rồng có số người là:

          9 x 3 = 27 ( người)

b) Số đội mua lân là:

          27 : 3 = 9 (đội)

    Đáp số: a) 27 người

                b) 9 đội 

Câu 4

Tìm hai số bé hơn 5 và có thương là 2.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm để tìm hai số có thương là 2, và bé hơn 5

Lời giải chi tiết:

Ta có: 2 : 1 = 2

          4 : 2 = 2

Vậy hai số có thương là 2 và bé hơn 5 là 2 và 1 hoặc 4 và 2.


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay