Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia (tiết 1) trang 35 Vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Có 6 can nước mắm như nhau chứa được tất cả 54 l nước mắm ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm thừa số chưa biết lấy tích chia thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a) ....... x 4 = 12

12 : 4 = 3

Vậy số cần điền vào ô trống là 3.

b) 8 x ....... = 40

40 : 8 = 5

Vậy số cần điền vào ô trống là 5.

c) ...... x 9 = 45

45 : 9 = 5

Vậy số cần điền vào ô trống là 5.

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số chưa biết lấy tích chia thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nối (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số chưa biết lấy tích chia thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

Vâu 4

Có 6 can nước mắm như nhau chứa được tất cả 54 \(\ell \) nước mắm. Hỏi mỗi can đó chứa được bao nhiêu lít nước mắm?

Phương pháp giải:

Số lít nước mắm ở mỗi can = Số lít nước mắm có tất cả : Số can

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

6 can: 54 lít

1 can: ? lít                                  

Bài giải

Số lít nước mắm mỗi can có là:

54 : 6 = 9 (lít)

Đáp số: 9 lít nước mắm


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay