Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 8: Luyện tập chung (tiết 1) trang 21 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


a) Viết tên các con vật dưới đây theo thứ tự cân nặng từ lớn đến bé

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Viết tên các con vật dưới đây theo thứ tự cân nặng từ lớn đến bé

a) Viết số thành tổng các trăm, chục và đơn vị (theo mẫu).

Mẫu 457 = 400 + 50 + 7

285 = ......................                        666 = .......................

309 = ......................                        710 = .......................


Phương pháp giải:

a) So sánh cân nặng của mỗi con vật rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Xác định hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của mỗi số rồi viết thành tổng

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 520 kg > 246 kg > 118 kg > 85 kg

Tên các con vật thứ tự cân nặng từ lớn đến bé là: Linh dương, cá sấu, gấu đen, báo hoa.

 b) 285 = 200 + 80 + 5

     309 = 300 + 9

     666 = 600 + 60 + 6

     710 = 700 + 10

Câu 2

Đặt tính rồi tính:

Phương pháp giải:

 - Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

 - Cộng hoặc trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có 674 học sinh, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ có nhiều hơn Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 45 học sinh. Hỏi Trường Tiểu học Nguyễn Huệ có bao nhiêu học sinh?

Phương pháp giải:

Số học sinh của Trường Nguyễn Huệ = Số học sinh của trường Nguyễn Trãi + 45 học sinh.

Lời giải chi tiết:

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ có số học sinh là:

674 + 45 = 719 (học sinh)

                    Đáp số: 719 học sinh 

Câu 4

Số ?

Phương pháp giải:

a) Để tìm tổng ta lấy số hạng cộng với số hạng.

    Để tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

b) Để tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

    Để tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

    Để tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Số ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy tổng của hai số cạnh nhau bằng số ở giữa của hàng trên.

Từ đó ta điền các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy: 8 + 8= 16  ;  8 + 7 = 15  ; 16 + 15 = 31

Ta rút ra quy luật: Tổng của hai số cạnh nhau bằng số ở giữa của hàng trên.

Ta điền như sau:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay