Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 7: Ôn tập hình học và đo lường (tiết 1) trang 11 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Con kiến bò đến miếng bánh theo đường gấp khúc ABCD. Tính độ dài quãng đường con kiến phải bò.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Nối (theo mẫu):

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Hình thích hợp đặt vào dấu “?” là:

Phương pháp giải:

a) Quan sát để xác định mỗi đồ vật có dạng hình khối nào đã học.

b) Quan sát để tìm quy luật sắp xếp các hình khối.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Quan sát hình vẽ ta nhận thấy các khối được sắp xếp theo thứ tự: Khối trụ, khối hộp chữ nhật, khối cầu, khối lập phương, ....

Vậy khối đặt vào dấu ? là khối cầu.

Chọn C.

Câu 2

Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Ba điểm thẳng hàng có trong hình bên là:

A, N, B;

..........

..........

Phương pháp giải:

Ba điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm trên một đoạn thẳng (đường thẳng).

Lời giải chi tiết:

Ba điểm thẳng hàng có trong hình bên là:

A, N, B,                                                                                 

B, M, C;                                                                                           

N, H, C;

A, H, M.

Câu 3

Con kiến bò đến miếng bánh theo đường gấp khúc ABCD. Tính độ dài quãng đường con kiến phải bò.

Phương pháp giải:

Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD.

Lời giải chi tiết:

Độ dài quãng đường con kiến phải bò là:

                         252 + 138 + 210 = 600 (cm)

                                  Đáp số: 600 cm 

Câu 4

Vẽ hình (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát và tự vẽ hình vào vở.

Câu 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng                                           

Số hình tứ giác có trong hình bên là:      

 

        

A. 8                                B. 7

C. 5                                D. 6

                 

Phương pháp giải:

Quan sát và đếm số hình tứ giác có trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

Hình bên có 7 hình tứ giác là ABCD, ABQM, ABNM, MQPD, QNCP, MNCD, ABPD

Chọn B.


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay