Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 14: Một phần mấy (tiết 1) trang 37 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết dấu “ X” vào ô trống dưới hình đã tô màu 1/3 số hình tròn của hình đó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đ, S ?

Phương pháp giải:

- Bước 1: Đếm xem hình tròn được chia làm mấy phần bằng nhau

- Bước 2: Đếm xem đã tô màu được mấy phần trong các phần bằng nhau đó.

- Bước 3: Kết luận đã tô màu được một phần mấy hình chữ nhật rồi đối chiếu với kết quả, nếu kết quả đúng điền Đ, kết quả sai điền S.

Lời giải chi tiết:

a) Hình tròn được chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình tròn. Ghi Đ

b) Hình tròn được chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu $\frac{1}{6}$ hình tròn. Ghi Đ

c) Hình C không được chia thành 2 phần bằng nhau. Ghi S.

d) Chia hình tròn thành 3 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu $\frac{1}{3}$ hình tròn. Ghi Đ

Câu 2

Nối (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Nối phân số với cách đọc tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Viết dấu “ X” vào ô trống dưới hình đã tô màu $\frac{1}{3}$ số hình tròn của hình đó.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số phần bằng nhau ở mỗi hình

Bước 2: Chọn hình được tô màu  $\frac{1}{3}$số hình tròn của hình đó.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy hình thứ nhất được chia thành 3 hàng có số hình tròn bằng nhau, đã tô màu 1 hàng.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{3}$số hình tròn của hình thứ nhất.

Câu 4

Tô màu vào $\frac{1}{5}$ mỗi hình sau.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số hình có trong mỗi hình rồi chia cho 5.

Bước 2: Tô màu số hình bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay