Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 (tiết 2) trang 14 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Một lớp học võ dân tộc có 30 bạn chia thành các nhóm, mỗi nhóm 3 bạn...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Tính nhẩm dựa vào bảng chia 3 rồi nối với số tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nối hai phép có cùng có cùng kết quả (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính nhẩm .

Bước 2: Nối hai phép tính có cùng kết quả

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Một lớp học võ dân tộc có 30 bạn chia thành các nhóm, mỗi nhóm 3 bạn. Hỏi lớp học đó được chia thành bao nhiêu nhóm như vậy?

Phương pháp giải:

Số nhóm = Số học sinh của lớp : Số bạn trong mỗi nhóm

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

3 bạn: 1 nhóm

30 bạn: .... nhóm?

Lời giải chi tiết:

Lớp học đó được chia thành số nhóm là:

               30 : 3 = 10 (nhóm)

                        Đáp số: 10 nhóm


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay