Giải bài 8 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều


Đề bài

Gọi M là tập nghiệm của phương trình \({x^2} - 2x - 3 = 0\).

N là tập nghiệm của phương trình \((x + 1)(2x - 3) = 0\)

Tìm \(P = M \cap N\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

P = M \cap N = \{ x \in M|x \in N\}

Lời giải chi tiết

Ta có:

\({x^2} - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow (x + 1)(x - 3) = 0\)

\( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 1\\x = 3\end{array} \right. \Rightarrow M = \{  - 1;3\} \)

Lại có: \((x + 1)(2x - 3) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 1\\x = \frac{3}{2}\end{array} \right.\)

\( \Rightarrow N = \left\{ { - 1;\frac{3}{2}} \right\}\)

\( \Rightarrow P = M \cap N = \left\{ { - 1} \right\}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm