Giải bài 5 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều


Đề bài

Dùng kí hiệu để viết mỗi tập hợp sau và biểu diễn mỗi tập hợp đó trên trục số:

a) \(A = \{ x \in \mathbb{R}| - 2 < x <  - 1\} \)

b) \(B = \{ x \in \mathbb{R}| - 3 \le x \le 0\} \)

c) \(C = \{ x \in \mathbb{R}|x \le 1\} \)

d) \(D = \{ x \in \mathbb{R}|x >  - 2\} \)

Lời giải chi tiết

a) Tập hợp A là khoảng (-2;1) và được biểu diễn là:

 

b) Tập hợp B là đoạn [-3; 0] và được biểu diễn là:

 

c) Tập hợp B là nửa khoảng \(( - \infty ;1]\) và được biểu diễn là:

 

d) Tập hợp B là nửa khoảng \(( - \infty ;1]\) và được biểu diễn là:

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm