Giải bài 2 trang 19 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều


Đề bài

Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó.

A: “Đồ thị hàm số y = x là một đường thẳng”

B: “Đồ thị hàm số \(y = {x^2}\) đi qua điểm A (3; 6)”

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mệnh đề phủ định của mệnh đề P, là mệnh đề “Không phải P” và kí hiệu là \(\overline P \)

Lập mệnh đề phủ định bằng cách thêm (hoặc bớt) “không phải” vào vị trí hợp lí trong mệnh đề đã cho.

Lời giải chi tiết

+) Mệnh đề phủ định của mệnh đề A là \(\overline A \): “Đồ thị hàm số y = x không là một đường thẳng”

Mệnh đề \(\overline A \) sai vì đồ thị hàm số y = x là một đường thẳng.

+) Mệnh đề phủ định của mệnh đề B là \(\overline B \): “Đồ thị hàm số \(y = {x^2}\) không đi qua điểm A (3; 6)”

Mệnh đề \(\overline B \) đúng vì \(6 \ne {3^2}\)nên A (3;6) không thuộc đồ thị hàm số \(y = {x^2}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm