Giải bài 5 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Một ngôi nhà có cấu trúc và kích thước như Hình 34. Tính thể tích phần không gian được giới hạn bởi ngôi nhà đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phần không gian của ngôi nhà chia làm 2 phần:  phần không gian có dạng hình hộp chữ nhật và hình lăng trụ đứng tam giác

Thể tích hình lăng trụ đứng: V1 = diện tích đáy. chiều cao

Thể tích hình hộp chữ nhật: V2 = chiều dài đáy . chiều rộng đáy. chiều cao

Lời giải chi tiết

Thể tích phần không gian có dạng hình lăng trụ tam giác là:

V1 = (6.1,2:2) . 15= 54 (m3)

Thể tích phần không gian có dạng hình hộp chữ nhật là:

V2 = 15.6.3,5 = 315 (m3)

Thể tích phần không gian được giới hạn bởi ngôi nhà đó là:

V = V1 + V2 = 54 + 315 = 369 (m3)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 4 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Hình 33 mô tả một xe chở hai bánh mà thùng chứa của nó có dạng lăng trụ đứng tam giác với các kích thước cho trên hình. Hỏi thùng chứa của xe chở hai bánh đó có thể tích bằng bao nhiêu?

 • Giải bài 3 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  a) Một hình lập phương có độ dài cạnh là 3 cm. Tính thể tích của hình lập phương đó. b) Một hình lập phương mới có độ dài cạnh gấp đôi độ dài cạnh của hình lập phương ban đầu. Tính thể tích của hình lập phương mới và cho biết thể tích của hình lập phương mới gấp bao nhiêu lần thể tích của hình lập phương ban đầu.

 • Giải bài 2 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  a) Cho một hình lăng trụ đứng có độ dài cạnh bên là 10 cm và đáy là tam giác. Biết tam giác đó có độ dài các cạnh lần lượt là 4 cm, 5 cm, 6 cm. Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng đã cho. b) Cho một hình lăng trụ đứng có độ dài cạnh bên là 20 cm và đáy là một hình thang cân. Biết hình thang cân đó có độ dài cạnh bên là 13 cm, độ dài hai đáy lần lượt là 8 cm, 18 cm và chiều cao là 12 cm. Tính diện tích toàn phần ( tức là tổng diện tích các mặt) của hình lăng trụ đứng đã cho.

 • Giải bài 1 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều

  Chọn từ đúng (Đ), sai (S) thích hợp cho ? trong bảng sau: