Bài 3.7 trang 9 SBT Vật lí 8


Giải bài 3.7 trang 9 sách bài tập vật lí 8. Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc V1 = 12km/h, nửa còn lại với vận tốc v2 nào đó. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h. Hãy tính vận tốc v2

Đề bài

Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc \(v_1 = 12km/h\), nửa còn lại với vận tốc \(v_2\) nào đó. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường là \(8km/h\). Hãy tính vận tốc \(v_2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính vận tốc trung bình: \({v_{tb}} = \dfrac{s}{t}\)

Trong đó

     + \(s\): là quãng đường đi được.

     + \(t\): thời gian đi hết quãng đường đó.

Lời giải chi tiết

Gọi \(s\) là chiều dài nửa quãng đường 

Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu với vận tốc \(v_1\) là \({t_1} = \dfrac{s}{v_1}(1)\)   

Thời gian đi hết nửa quãng đường còn lại với vận tốc \(v_2\) là \({t_2} = \dfrac{s}{v_2}(2)\)

Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên quãng đường là \({v_{tb}} = \dfrac{2s}{{t_1} + {t_2}}(3)\)  

Kết hợp (1); (2); (3) có: 

\(\begin{array}{l}
= > 8 = \frac{{2s}}{{\frac{s}{{{v_1}}} + \frac{s}{{{v_2}}}}} = > 8 = \frac{2}{{\frac{1}{{12}} + \frac{1}{{{v_2}}}}}\\
= > \frac{1}{{12}} + \frac{1}{{{v_2}}} = \frac{1}{4} = > \frac{1}{{{v_2}}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{{12}} = \frac{1}{6}\\
= > {v_2} = 6(km/h)
\end{array}\)

Vận tốc trung bình của người đi xe ở nửa quãng đường sau là \(v_2 = 6km/h\)


Bình chọn:
4.5 trên 99 phiếu
 • Bài 3.8 trang 10 SBT Vật lí 8

  Giải bài 3.8 trang 10 sách bài tập vật lí 8. Chuyển động nào sau đây là chuyển động đều?

 • Bài 3.9 trang 10 SBT Vật lí 8

  Giải bài 3.9 trang 10 sách bài tập vật lí 8. Một vật chuyển động không đều. Biết vận tốc trung bình của vật trong 1/3 thời gian đầu bằng 12m/s; trong thời gian còn lại bằng 9m/s. Vận tốc trung bình của vật trong suốt thời gian chuyển động là

 • Bài 3.10 trang 10 SBT Vật lí 8

  Giải bài 3.10 trang 10 sách bài tập vật lí 8. Một ô tô chuyển động trên chặng đường gồm ba đoạn liên tiếp cùng chiều dài. Vận tốc của xe trên mỗi đoạn là V1 = 12m/s; v2 = 8m/s; v3 = 16m/s. Tính vận tốc trung bình của ôtô cả chặng đường.

 • Bài 3.11 trang 10 SBT Vật lí 8

  Giải bài 3.11 trang 10 sách bài tập vật lí 8. Vòng chạy quanh sân trường dài 400m. Học sinh chạy thi cùng xuất phát từ một điểm. Biết vận tốc của các em lần lượt V1 = 4,8m/s và v2 = 4m/s; Tính thời gian ngắn nhất để hai em gặp nhau trên đường chạy

 • Bài 3.12 trang 10 SBT Vật lí 8

  Giải bài 3.12 trang 10 sách bài tập vật lí 8. Hà Nội cách Đồ Sơn 120km. Một ôtô rời Hà Nội đi Đồ Sơn với vận tốc 45km/h. Một người đi xe đạp với vận tốc 15km/h xuất phát cùng lúc theo hướng ngược lại từ Đồ Sơn về Hà Nội

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí