Bài 3.2 trang 8 SBT Vật lí 8


Giải bài 3.2 trang 8 sách bài tập vật lí 8. Một người đi quãng đường S1 với vận tốc V1 hết t1 giây, đi quãng đường tiếp theo s2 với vận tốc v2 hết t2 giây. Dùng công thức nào để tính vận tốc trung bình của người này trên cả hai quãng đường S1 và S2 ?

Đề bài

Một người đi quãng đường \(s_1\) với vận tốc \(v_1\) hết \(t_1\) giây, đi quãng đường tiếp theo \(s_2\) với vận tốc \(v_2\) hết \(t_2\) giây. Dùng công thức nào để tính vận tốc trung bình của người này trên cả hai quãng đường \(s_1\) và \(s_2\)?

A. \({v_{tb}} = \dfrac{{v_1} + {v_2}}{2}\)

B. \({v_{tb}} = \dfrac{v_1}{s_1} + \dfrac{v_2}{s_2}\) 

C. \({v_{tb}} = \dfrac{{s_1} + {s_2}}{{t_1} + {t_2}}\)

D. Cả ba công thức trên đều không đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều: 

\({v_{tb}} = \dfrac{s}{t}\)

Trong đó

     + \(s\): là quãng đường đi được.

     + \(t\): thời gian đi hết quãng đường đó.

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\({v_{tb}} = \dfrac{s}{t}\)

Trong đó

     + \(s\): là quãng đường đi được.

     + \(t\): thời gian đi hết quãng đường đó.

Suy ra: \({v_{tb}} = \dfrac{{s_1} + {s_2}}{{t_1} + {t_2}}\)

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 54 phiếu
 • Bài 3.3 trang 9 SBT Vật lí 8

  Giải bài 3.3 trang 9 sách bài tập vật lí 8. Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s. Quãng đường tiếp theo dài 1,95km, người đó đi hết 0,5h. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường.

 • Bài 3.4 trang 9 SBT Vật lí 8

  Giải bài 3.4 trang 9 sách bài tập vật lí 8. Kỉ lục thế giới về chạy 100m do lực sĩ Tim — người Mĩ — đạt được là 9,78 giây.

 • Bài 3.5 trang 9 SBT Vật lí 8

  Giải bài 3.5 trang 9 sách bài tập vật lí 8. Tính vận tốc trung bình của vận động viên trong mỗi khoảng thời gian. Có nhận xét gì về chuyển động của vận động viên này trong cuộc đua?

 • Bài 3.6 trang 9 SBT Vật lí 8

  Giải bài 3.6 trang 9 sách bài tập vật lí 8. Một vận động viên đua xe đạp vô địch thế giới đã thực hiện cuộc đua vượt đèo với kết quả như sau (H.3.2):

 • Bài 3.7 trang 9 SBT Vật lí 8

  Giải bài 3.7 trang 9 sách bài tập vật lí 8. Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc V1 = 12km/h, nửa còn lại với vận tốc v2 nào đó. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h. Hãy tính vận tốc v2

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí