Giải bài 31,32,33,34,35 trang 110 SBT Sinh học 8


Giải bài 31,32,33,34,35 trang 110 Sách bài tập Sinh học 8. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 31

31. 

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Trụ não

2. Não trung gian

3. Tiểu não

A. điểu khiển quá trình trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt.

B. điều hoà và phối hợp các hoạt động phức tạp.

C. điều khiển hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng.

1...

2...

3...

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Trụ não , tiểu não, não trung gian.

Lời giải chi tiết:

 

Cột 1 Cột 2 Cột 3

1. Trụ não

2. Não trung gian

3. Tiểu não 

A. điểu khiển quá trình trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt.

B. điều hoà và phối hợp các hoạt động phức tạp.

C. điều khiển hoạt động của các cơquan sinh dưỡng.

1...C

2...A

3...B   

Câu 32

32.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Bộ phận trung ương

A. Dây thần kinh

1...

2. Bộ phận ngoại biên

B. Hạch thần kinh

2...

 

C. Não (chất xám và chất trắng)

 

 

D. Tuỷ (chất xám và chất trắng)

 

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Giới thiệu chung hệ thần kinh

Lời giải chi tiết:

 

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Bộ phận trung ương

A. Dây thần kinh

1...C,D

2. Bộ phận ngoại biên

B. Hạch thần kinh

2...A,B

 

C. Não (chất xám và chất trắng)

 

 

D. Tuỷ (chất xám và chất trắng)

 

Câu 33

33.

Câu

Đúng

Sai

1. Tuỷ sống bao gồm chất xám ở giữa và bao quanh bởi chất trắng.

2. Trụ não gồm chất trắng ở trong và chất xám ở ngoài.

3. Não trung gian nằm giữa trụ não và đại não.

4. Tiểu não có vai trò điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.

  

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Dây thần kinh tủy

Lời giải chi tiết:

 

Câu

Đúng

Sai

1. Tuỷ sống bao gồm chất xám ở giữa và bao quanh bởi chất trắng.

x

 

2. Trụ não gồm chất trắng ở trong và chất xám ở ngoài.

 

x

3. Não trung gian nằm giữa trụ não và đại não. x  
4. Tiểu não có vai trò điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể. x  

Câu 34

34.

Đặc điểm cấu tạo

Phân hệ giao cảm

Phân hệ đối giao cảm

Chuỗi hạch nằm gần cột sống, xa cơ quan phụ trách

 

 

Hạch nằm gần cơ quan phụ trách

 

 

Nơron trước hạch có sợi trục ngắn

 

 

Nơron trước hạch có sợi trục dài

 

 

Nơron sau hạch có sợi trục ngắn

 

 

Nơron sau hạch có sợi trục dài

 

 

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Hệ thần kinh sinh dưỡng

Lời giải chi tiết:

 

Đặc điểm cấu tạo

Phân hệ giao cảm

Phân hệ đôi giao cảm

Chuỗi hạch nằm gần cột sống, xa cơ quan phụ trách

X

 

Hạch nằm gần cơ quan phụ trách

 

X

Nơron trước hạch có sợi trục ngắn

X

 

Nơron trước hạch có sợi trục dài

 

X

Nơron sau hạch có sợi trục ngắn

 

X

Nơron sau hạch có sợi trục dài

X

 

Câu 35

35. 

Đặc điểm

Phản xạ có điều kiện

Phản xạ không điều kiện

Trả lời các kích thích không điều kiện

 

 

Trả lời các kích thích bất kì

 

 

Mang tính bẩm sinh

 

 

Hình thành trong quá trình phát triển cá thể

 

 

Mang tính bền vững

 

 

Nếu không được củng cố sẽ dễ bị mất

 

 

Có tính chất di truyền

 

 

Không mang tính di truyền

 

 

Số lượng hạn chế

 

 

Số lượng không hạn chế

 

 

 

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện.

Lời giải chi tiết:

 

Đặc điểm

Phản xạ có điều kiện

Phản xạ không điều kiện

Trả lời các kích thích không điều kiện

 

x

Trả lời các kích thích bất kì

 x

 

Mang tính bẩm sinh

 

Hình thành trong quá trình phát triển cá thể

 x

 

Mang tính bền vững

 

x

Nếu không được củng cố sẽ dễ bị mất

 x

 

Có tính chất di truyền

 

x

Không mang tính di truyền

 x

 

Số lượng hạn chế

 

x

Số lượng không hạn chế

 x

 

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.