B- Bài tập tự giải trang 19

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 19 SBT Sinh học 8 Bài 1 trang 19 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 19 SBT Sinh học 8. Những đặc điểm nào của bộ xương giúp bộ xương đảm bảo được các chức năng?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 19 SBT Sinh học 8 Bài 2 trang 19 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 19 SBT Sinh học 8. Giải thích sự lớn lên và dài ra của xương.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 19 SBT Sinh học 8 Bài 3 trang 19 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 19 SBT Sinh học 8. Giải thích sự co cơ và sự vận động của cơ thể.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 19 SBT Sinh học 8 Bài 4 trang 19 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 19 SBT Sinh học 8. Trong xây dựng và kiến trúc, người ta đã ứng dụng khả năng chịu lực của xương như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 1,2,3,4,5 trang 19 SBT Sinh học 8 Bài 1,2,3,4,5 trang 19 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 19 SBT Sinh học 8. Loại khớp nào sau đây thuộc khớp động?

Xem chi tiết
Bài 6,7,8,9,10 trang 20 SBT Sinh học 8 Bài 6,7,8,9,10 trang 20 SBT Sinh học 8

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 20 SBT Sinh học 8: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau. Khớp bất động có chức năng

Xem chi tiết
Bài 11,12,13,14,15 trang 21 SBT Sinh học 8 Bài 11,12,13,14,15 trang 21 SBT Sinh học 8

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 21 SBT Sinh học 8. Xương dài ra là nhờ

Xem chi tiết
Bài 15,16,17,18,19,20 SBT trang 22 Sinh học 8 Bài 15,16,17,18,19,20 SBT trang 22 Sinh học 8

Giải bài 15,16,17,18,19,20 trang 22 SBT Sinh học 8:Cơ co khi

Xem chi tiết
Bài 21,22,23,24,25 trang 22 SBT Sinh học 8 Bài 21,22,23,24,25 trang 22 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 22 SBT Sinh học 8. Bộ xương là ...(1)... cơ thể. Bộ xương gồm ...(2)... Các xương liên hệ với nhau bởi …(3)…

Xem chi tiết

Các chương, bài khácGửi bài