CHƯƠNG 10. NỘI TIẾT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 121 SBT Sinh học 8 Bài 1 trang 121 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 121 Sách bài tập Sinh học 8. Cơ thể người có những tuyến nội tiết nào ?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 121 SBT Sinh học 8 Bài 2 trang 121 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 121 Sách bài tập Sinh học 8. Vai trò của các tuyến nội tiết là gì ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 121 SBT Sinh học 8 Bài 3 trang 121 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 121 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của tuyến yên trong hệ nội tiết.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 124 SBT Sinh học 8 Bài 4 trang 124 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 124 Sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ mổỉ quan hệ giữa hệ thẩn kinh và hệ nội tiết trong điểu hoà và phối hợp các quá trình sinh lí trong cơ thể.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 124 SBT Sinh học 8 Bài 5 trang 124 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 trang 124 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của tuyến giáp và tuyến cận giáp.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 125 SBT Sinh học 8 Bài 1 trang 125 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 125 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của tuyến trên thận.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 125 SBT Sinh học 8 Bài 2 trang 125 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 125 Sách bài tập Sinh học 8. Sự điều hoà đường huyết luôn giữ được ổn định diễn ra như thế nào ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 125 SBT Sinh học 8 Bài 3 trang 125 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 125 Sách bài tập Sinh học 8. Nguyên nhân gây nên bệnh tiểu đường là gì ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 125 SBT Sinh học 8 Bài 4 trang 125 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 125 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày vai trò của các hoocmôn do các tuyến sinh dục tiết ra đối với sự biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 126 SBT Sinh học 8 Bài 5 trang 126 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 trang 126 Sách bài tập Sinh học 8. Hoocmôn từ các tuyến nội tiết tạo ra ngấm thẳng vào máu được vận chuyển

Xem chi tiết

Bài 1,2,3,4,5 trang 126 SBT Sinh học 8 Bài 1,2,3,4,5 trang 126 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 8 trang 126. Trong các tuyến sau, tuyến giữ vai trò quan trọng nhất là

Xem chi tiết

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 126 Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 126

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 126 Sách bài tập Sinh học 8. Hoocmôn có tính chất

Xem chi tiết

Bài 11,12,13,14,15 trang 127 SBT Sinh học 8 Bài 11,12,13,14,15 trang 127 SBT Sinh học 8

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 127 Sách bài tập Sinh học 8. Tuyến cận giáp có chức năng

Xem chi tiết

Bài 16,17,18,19,20 trang 128 SBT Sinh học 8 Bài 16,17,18,19,20 trang 128 SBT Sinh học 8

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 128 Sách bài tập Sinh học 8. Hoocmôn FSH có chức năng

Xem chi tiết

Bài 21,22,23,24,25 trang 129 SBT Sinh học 8 Bài 21,22,23,24,25 trang 129 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 129 Sách bài tập Sinh học 8. Hoocmôn norađrênalin có chức năng tăng cường

Xem chi tiết

Bài 26,27,28,29,30 trang 130 SBT Sinh học 8 Bài 26,27,28,29,30 trang 130 SBT Sinh học 8

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 130 Sách bài tập Sinh học 8. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống:

Xem chi tiết

Bài 31,32,33,34 trang 131 SBT Sinh học 8 Bài 31,32,33,34 trang 131 SBT Sinh học 8

Giải bài 31,32,33,34 trang 131 Sách bài tập Sinh học 8. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống :

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài