B- Bài tập tự giải trang 78

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 78 SBT Sinh học 8 Bài 1 trang 78 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Vì sao có sự khác nhau về thành phần của nước tiểu đầu và máu ?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 78 SBT Sinh học 8 Bài 2 trang 78 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Sự tạo thành nước tiểu đã diễn ra như thế nào ?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 79 SBT Sinh học 8 Bài 3 trang 79 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 79 Sách bài tập Sinh học 8. Hệ bài tiết nước tiểu của người có thể bị gây hại như thế nào ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 79 SBT Sinh học 8 Bài 4 trang 79 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 79 Sách bài tập Sinh học 8. Vì sao có sự khác nhau về thành phần nước tiểu chính thức và nước tiểu đầu ?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 79 SBT Sinh học 8 Bài 5 trang 79 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 trang 79 Sách bài tập Sinh học 8. Làm thế nào để có một hệ bài tiết nước tiểu khoẻ mạnh ?

Xem chi tiết

Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 79 Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 79

Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 8 trang 79. Các cơ quan bài tiết quan trọng là:

Xem chi tiết

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 80 Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 80

Giải bài 6,7,8,9,10 Sách bài tập Sinh học 8 trang 80. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan theo thứ tự

Xem chi tiết

Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 80 Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 80

Giải bài 11,12,13,14,15 Sách bài tập Sinh học 8 trang 80. Các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu là

Xem chi tiết

Bài 16,17,18,19,20 trang 81 SBT Sinh học 8 Bài 16,17,18,19,20 trang 81 SBT Sinh học 8

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 81 Sách bài tập Sinh học 8. Sự bài tiết nước tiểu có đặc điểm

Xem chi tiết

Bài 21,22,23,24,25 trang 82 SBT Sinh học 8 Bài 21,22,23,24,25 trang 82 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 82 Sách bài tập Sinh học 8. Bài tiết giúp cơ thể thải loại ... (1) ... và ... (2) ... Hoạt động bài tiết do các cơ quan bài tiết như ...(3)... đảm nhiệm.

Xem chi tiết

Bài 26,27,28,29,30 trang 83 SBT Sinh học 8 Bài 26,27,28,29,30 trang 83 SBT Sinh học 8

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 83 Sách bài tập Sinh học 8. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Xem chi tiết

Các chương, bài khácHỏi bài