CHƯƠNG 4. HÔ HẤP

Bình chọn:
4.7 trên 85 phiếu
Bài 1 SBT Sinh học 8 trang 39 Bài 1 SBT Sinh học 8 trang 39

Giải bài 1 SBT Sinh học 8 trang 39. Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?

Xem chi tiết
Bài 2 SBT Sinh học 8 trang 39 Bài 2 SBT Sinh học 8 trang 39

Giải bài 2 SBT Sinh học 8 trang 39. Trình bày các biện pháp chủ yếu nhằm bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp của nguời.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 40 SBT Sinh học 8 Bài 1 trang 40 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 sách bài tập Sinh học 8 trang 40. Nêu mối liên quan giữa các giai đoạn trong quá trình hô hấp.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 40 SBT Sinh học 8 Bài 2 trang 40 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 sách bài tập Sinh học 8 trang 40. Hoạt động hô hấp ở người diễn ra như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 3 SBT Sinh học 8 trang 40 Bài 3 SBT Sinh học 8 trang 40

Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 40. So sánh sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào

Xem chi tiết
Bài tự luận 3 trang 40 SBT Sinh học 8 Bài tự luận 3 trang 40 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 40. Một hệ hô hấp khoẻ mạnh có thể được phản ánh qua các chỉ số nào?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 40 SBT Sinh học 8 Bài 4 trang 40 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 sách bài tập Sinh học 8 trang 40. Cần phải rèn luyện thế nào để có hệ hô hấp khoẻ mạnh?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 40 SBT Sinh học 8 Bài 5 trang 40 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 sách bài tập Sinh học 8 trang 40: Nêu các bước xử lí thích hợp khi gặp tình huống có một em nhỏ trong một nơi đông người bị ngất xỉu, mặt tím tái và ngừng hô hấp đột ngột.

Xem chi tiết
Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 40 Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 40

Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 40: Trong quá trình hô hấp, sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài diễn ra ở

Xem chi tiết
Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 41 Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 41

Giải bài 6,7,8,9,10 sách bài tập Sinh học 8 trang 41. Hệ hô hấp gồm:

Xem chi tiết
Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 42 Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 42

Giải bài 11,12,13,14,15 sách bài tập Sinh học 8 trang 42. Phản xạ ho có tác dụng

Xem chi tiết
Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 8 trang 43 Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 8 trang 43

Giải bài 16,17,18,19,20 sách bài tập Sinh học 8 trang 43. Hít vào và thở ra được thực hiện nhờ

Xem chi tiết
Bài 21,22,23,24 trang 44 SBT Sinh học 8 Bài 21,22,23,24 trang 44 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24 trang 44 SBT Sinh học 8. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài