CHƯƠNG 8. DA

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 88 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 88 Sách bài tập Sinh học 8. Hãy trình bày các chức năng của da.

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 88 Sách bài tập Sinh học 8. Chức năng nào của da là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 88 Sách bài tập Sinh học 8. Chức năng che chở và bảo vệ của da do bộ phận nào đảm nhiệm ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 89 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 89 Sách bài tập Sinh học 8. Chức năng điểu hoà thân nhiệt của cơ thể do bộ phận nào đảm nhiệm ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 89 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 89 Sách bài tập Sinh học 8. Chức năng tiếp nhận các kích thích của da do bộ phận nào đảm nhiệm ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 89 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 89 Sách bài tập Sinh học 8. Phân tích ý nghĩa của các biện pháp bảo vệ và rèn luyện da.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 89

Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 8 trang 89. Da có cấu tạo gồm

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 90

Giải bài 6,7,8,9,10 Sách bài tập Sinh học 8 trang 90. Lớp dưới của tầng sừng

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 90 SBT Sinh học 8

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 91 Sách bài tập Sinh học 8. Da không thấm nước là đo

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 trang 91 SBT Sinh học 8

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 91 Sách bài tập Sinh học 8. Tóc có tác dụng

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 92 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 92 Sách bài tập Sinh học 8. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điển kết quả vào cột 3.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất