CHƯƠNG 9. THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2 trang 97 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 97 Sách bài tập Sinh học 8. Nêu đặc điểm cấu tạo của một nơron điển hình mà em biết.

Xem lời giải

Bài 3 trang 98 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 97 Sách bài tập Sinh học 8. Hệ thần kinh ở người bao gồm những bộ phận nào ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 100 Sách bài tập Sinh học 8. Nêu những đặc điểm của hệ thẩn kinh ở người thể hiện sự tiến hóa vươt hẳn các động vật thuộc lớp Thú.

Xem lời giải

Bài 5 trang 101 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 trang 101 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày những thí nghiệm tìm hiểu chức năng của chất trắng và chất xám trong cấu tạo của tuỷ sống.

Xem lời giải

Bài 6 trang 102 SBT Sinh học 8

Giải bài 6 trang 102 Sách bài tập Sinh học 8. Hãy nêu dự kiến các bước tiến hành trong thí nghiệm để phát hiện các rể tuỷ liên quan đến dây thẩn kinh tuỷ

Xem lời giải

Bài 7 trang 103 SBT Sinh học 8

Giải bài 7 trang 103 Sách bài tập Sinh học 8. So sánh cấu tạo và chúc năng của phân hệ thẩn kinh vận động vói phân hệ thẩn kinh sinh duỡng trong hệ thẩn kỉnh.

Xem lời giải

Bài 1 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Phân biệt cung phản xạ vận động và cung phản xạ sinh dưỡng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. So sánh bộ phận thần kinh giao cảm với bộ phận thần kinh đối giao cảm

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Bộ phận thụ cảm của cơ quan phân tích thị giác là gì ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tính chất của tế bào nón có gì khác so với tế bào que

Xem lời giải

Bài 5 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tại sao muốn tìm hiểu cấu tạo chi tiết của một đối tượng nào đó

Xem lời giải

Bài 6 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 6 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tại sao đọc sách lâu lại mỏi mắt ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 7 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tai gồm những bộ phận nào ? Và có chức năng gì ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 8 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày bộ phận thụ cảm của cơ quan phân tích thính giác

Xem lời giải

Bài 9 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 9 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tại sao nói "Căng tai ra mà nghe". Điều đó có ý nghĩa gì? Xảy ra khi nào ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 10 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Phản xạ có điều kiện là gì ? Nêu những điều kiện cần để thành lập được một phản xạ có điều kiện.

Xem lời giải

Bài 11 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 11 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Phân biệt phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện và nêu rõ mố! quan hệ giữa hai loại phản xạ này (nếu có).

Xem lời giải

Bài 12 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 12 trang 89 Sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ ý nghĩa của sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện đó

Xem lời giải

Bài 13 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 13 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày khả năng điều tiết của mắt (ở nơi quá sáng hay quá tối, khi vật ỏ xa và lúc lại gần).

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 105

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 105 Sách bài tập Sinh học 8. Hệ thần kinh có chức năng

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài