CHƯƠNG 2. VẬN ĐỘNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 17 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 SBT Sinh học 8 trang 17. Bộ xương người gồm những phần nào? Bộ xương có chức năng gì? Phân biệt đặc điểm của các loại xương.

Xem lời giải

Bài 2 SBT trang 18 Sinh học 8

Giải bài 2 trang 18 SBT Sinh học 8. Trình bày cấu tạo một bắp co và cấu tạo tê bào cơ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 18 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 18 SBT Sinh học 8. Cẩn làm gì để hết mỏi cơ? Rèn luyện cơ bằng cách nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 18 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 18 SBT Sinh học 8. Khả năng co cơ phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem lời giải

Bài 1 trang 19 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 19 SBT Sinh học 8. Những đặc điểm nào của bộ xương giúp bộ xương đảm bảo được các chức năng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 19 SBT Sinh học 8. Giải thích sự lớn lên và dài ra của xương.

Xem lời giải

Bài 3 trang 19 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 19 SBT Sinh học 8. Giải thích sự co cơ và sự vận động của cơ thể.

Xem lời giải

Bài 4 trang 19 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 19 SBT Sinh học 8. Trong xây dựng và kiến trúc, người ta đã ứng dụng khả năng chịu lực của xương như thế nào?

Xem lời giải

Bài 5 trang 19 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 trang 19 SBT Sinh học 8. Sự tiến hoá của hệ cơ người so với hệ cơ thú đuọc thể hiện như thế nào?

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 trang 19 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 19 SBT Sinh học 8. Loại khớp nào sau đây thuộc khớp động?

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 20 SBT Sinh học 8

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 20 SBT Sinh học 8: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau. Khớp bất động có chức năng

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 trang 21 SBT Sinh học 8

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 21 SBT Sinh học 8. Xương dài ra là nhờ

Xem lời giải

Bài 15,16,17,18,19,20 SBT trang 22 Sinh học 8

Giải bài 15,16,17,18,19,20 trang 22 SBT Sinh học 8:Cơ co khi

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 22 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 22 SBT Sinh học 8. Bộ xương là ...(1)... cơ thể. Bộ xương gồm ...(2)... Các xương liên hệ với nhau bởi …(3)…

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài