B- Bài tập tự giải trang 104

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 104 SBT Sinh học 8 Bài 1 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Phân biệt cung phản xạ vận động và cung phản xạ sinh dưỡng.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 104 SBT Sinh học 8 Bài 2 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. So sánh bộ phận thần kinh giao cảm với bộ phận thần kinh đối giao cảm

Xem chi tiết

Bài 3 trang 104 SBT Sinh học 8 Bài 3 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Bộ phận thụ cảm của cơ quan phân tích thị giác là gì ?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 104 SBT Sinh học 8 Bài 4 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tính chất của tế bào nón có gì khác so với tế bào que

Xem chi tiết

Bài 5 trang 104 SBT Sinh học 8 Bài 5 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tại sao muốn tìm hiểu cấu tạo chi tiết của một đối tượng nào đó

Xem chi tiết

Bài 6 trang 104 SBT Sinh học 8 Bài 6 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 6 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tại sao đọc sách lâu lại mỏi mắt ?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 104 SBT Sinh học 8 Bài 7 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 7 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tai gồm những bộ phận nào ? Và có chức năng gì ?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 104 SBT Sinh học 8 Bài 8 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 8 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày bộ phận thụ cảm của cơ quan phân tích thính giác

Xem chi tiết

Bài 9 trang 104 SBT Sinh học 8 Bài 9 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 9 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Tại sao nói "Căng tai ra mà nghe". Điều đó có ý nghĩa gì? Xảy ra khi nào ?

Xem chi tiết

Bài 10 trang 104 SBT Sinh học 8 Bài 10 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 10 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Phản xạ có điều kiện là gì ? Nêu những điều kiện cần để thành lập được một phản xạ có điều kiện.

Xem chi tiết

Bài 11 trang 104 SBT Sinh học 8 Bài 11 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 11 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Phân biệt phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện và nêu rõ mố! quan hệ giữa hai loại phản xạ này (nếu có).

Xem chi tiết

Bài 12 trang 104 SBT Sinh học 8 Bài 12 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 12 trang 89 Sách bài tập Sinh học 8. Nêu rõ ý nghĩa của sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện đó

Xem chi tiết

Bài 13 trang 104 SBT Sinh học 8 Bài 13 trang 104 SBT Sinh học 8

Giải bài 13 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8. Trình bày khả năng điều tiết của mắt (ở nơi quá sáng hay quá tối, khi vật ỏ xa và lúc lại gần).

Xem chi tiết

Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 105 Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 105

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 105 Sách bài tập Sinh học 8. Hệ thần kinh có chức năng

Xem chi tiết

Bài 6,7,8,9,10 trang 105 SBT Sinh học 8 Bài 6,7,8,9,10 trang 105 SBT Sinh học 8

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 105 Sách bài tập Sinh học 8. Xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh là nhờ

Xem chi tiết

Bài 11,12,13,14,15 trang 106 SBT Sinh học 8 Bài 11,12,13,14,15 trang 106 SBT Sinh học 8

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 106 Sách bài tập Sinh học 8. Viễn thị là gì ?

Xem chi tiết

Bài 16,17,18,19,20 trang 107 SBT Sinh học 8 Bài 16,17,18,19,20 trang 107 SBT Sinh học 8

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 107 Sách bài tập Sinh học 8. Chất xám là:

Xem chi tiết

Bài 21,22,23,24,25 trang 108 SBT Sinh học 8 Bài 21,22,23,24,25 trang 108 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 108 Sách bài tập Sinh học 8. Bệnh về mắt có đặc điểm

Xem chi tiết

Bài 26,27,28,29,30 trang 108 SBT Sinh học 8 Bài 26,27,28,29,30 trang 108 SBT Sinh học 8

Giải bài 26,27,28,29,3 trang 108 Sách bài tập Sinh học 8: Cơ quan phân tích bao gồm ... (1) ... là các tế bào thụ cảm, ... (2) ... và vùng ở vỏ não tương ứng. Cơ quan ... (3) ... gồm màng lưới trong cầu mất

Xem chi tiết

Bài 31,32,33,34,35 trang 110 SBT Sinh học 8 Bài 31,32,33,34,35 trang 110 SBT Sinh học 8

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 110 Sách bài tập Sinh học 8. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Xem chi tiết

Các chương, bài khácHỏi bài