Giải bài 21,22,23,24,25 trang 108 SBT Sinh học 8


Giải bài 21,22,23,24,25 trang 108 Sách bài tập Sinh học 8. Bệnh về mắt có đặc điểm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Bệnh về mắt có đặc điểm

A. Dễ lây lan do dùng chung khăn với người bệnh.

B. Tắm rửa trong ao tù.

C. Do dùng chung bát đũa.

D. Cả A và B.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Vệ sinh mắt.

Lời giải chi tiết:

Bệnh về mắt có đặc điểm:

- Dễ lây lan do dùng chung khăn với người bệnh.

- Tắm rửa trong ao tù.

Chọn D

Câu 22

22. Phản xạ có điều kiện có thể hình thành

A. Từ trong bào thai

B. Ở trẻ từ rất sớm.

C. Chỉ bằng lời nói, chữ viết

D. Cả A và B.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Phản xạ có điều kiện và phản xạ không có điều kiện.

Lời giải chi tiết:

Phản xạ có điều kiện có thể hình thành

- Từ trong bào thai.

- Ở trẻ từ rất sớm.

Chọn D

Câu 23

23. Hệ thần kinh bao gồm ...(1)... và ...(2)... Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành ...(3).... và ...(4)....

A. Hệ thần kinh vận động

B. Hệ thần kinh sinh dưỡng

C. Bộ phận ngoại biên

D. Bộ phận trung ương

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Giới thiệu chung hệ thần kinh.

Lời giải chi tiết:

Hệ thần kinh bao gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên. Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Chọn

1

2

3

4

D

C

A

B

Câu 24

24. Chất xám là ...(1)... của các phản xạ không điều kiện và ...(2)... là đường dẫn truyền nối các căn cứ trong ...(3)... với nhau và với ...(4)...

A. Tuỷ sống                       B. Não bộ

C. Căn cứ                          D. Chất trắng

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Giới thiệu chung hệ thần kinh.

Lời giải chi tiết:

Chất xám là căn cứ của các phản xạ không điều kiện và chất trăng là đường dẫn truyền nối các căn cứ trong não bộ với nhau và với tủy sống.

Chọn

1

2

3

4

C

D

B

A

Câu 25

25. Bộ phận trung ương có vỏ não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ. Hộp sọ chứa ...(1)... và tuỷ sống nằm trong ...(2)..., nằm ngoài trung ương thần kinh là ...(3)... Thuộc bộ phận ngoại biên có các ...(4)...

A. Hạch thần kinh

B. Não bộ

C. Ống xương sống

D. Bộ phận ngoại biên

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Giới thiệu chung hệ thần kinh.

Lời giải chi tiết:

Bộ phận trung ương có vỏ não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ. Hộp sọ chứa não bộ và tuỷ sống nằm trong ống xương sống, nằm ngoài trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên. Thuộc bộ phận ngoại: biên có các hạch thần kinh

Chọn

1

2

3

4

B

C

D

A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí