CHƯƠNG 3. TUẦN HOÀN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 SBT Sinh học 8 trang 27

Giải bài 1 SBT Sinh học 8 trang 27. Vẽ sơ đổ khái quát mối quan hệ giữa các thành phần của môi truòng trong.

Xem lời giải

Bài 2 SBT Sinh học 8 trang 27

Giải bài 2 SBT Sinh học 8 trang 27. Các tế bào của cơ thể được bảo vệ khỏi các tác nhân gây nhiễm (vi khuẩn, virut..) như thê nào?

Xem lời giải

Bài 3 SBT Sinh học 8 trang 28

Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 28. Có thể đã có những cơ chế nào để tự bảo vệ mình khi bị các vết thương gây đứt, dập vỡ mạch máu và làm chảy máu ?

Xem lời giải

Bài 4 SBT Sinh học 8 trang 28

Giải bài 4 SBT Sinh học 8 trang 28. Nêu sự khác biệt về cấu tạo của các loại mạch máu.

Xem lời giải

Bài 5 SBT Sinh học 8 trang 28

Giải bài 5 SBT Sinh học 8 trang 28. Chức năng của động mạch, tĩnh mạch và mao mạch khác nhau như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 6 SBT Sinh học 8 trang 28

Giải bài 6 SBT Sinh học 8 trang 28. Máu được vận chuyển trong cơ thể như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 1 SBT Sinh học 8 trang 29

Giải bài 1 SBT Sinh học 8 trang 29. Bằng cách nào mà các tế bào của cơ thể thường xuyên trao đổi được các chất với môi trường ngoài ?

Xem lời giải

Bài 2 SBT Sinh học 8 trang 29

Giải bài 2 SBT Sinh học 8 trang 29. Trình bày các thành phần cấu tạo của hệ bạch huyết. Nêu vai trò của hệ bạch huyết.

Xem lời giải

Bài 3 SBT Sinh học 8 trang 29

Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 29. Làm thế nào để có được một hệ tim mạch khoẻ mạnh ?

Xem lời giải

Bài 4 SBT Sinh học 8 trang 29

Giải bài 4 SBT Sinh học 8 trang 29. Trình bày các bước xử lí thích hợp khi gặp một người bị vết thương chảy máu.

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 29

Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 29. Tiểu cầu giảm khi

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 30

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 30. Huyết tương có đặc điểm

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 31

Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 31. Kháng nguyên là gì ?

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 8 trang 32

Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 8 trang 32. Huyết áp tĩnh mạch rất nhỏ nhưng máu vẫn vận chuyển được qua tĩnh mạch là nhờ

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 8 trang 33

Giải bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 8 trang 33. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điên kết quả vào cột 3.

Xem lời giải

Bài 26,27,28 SBT Sinh học 8 trang 34

Giải bài 26,27,28 SBT Sinh học 8 trang 34. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sau ghi S vào ô trống.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài