CHƯƠNG 7. BÀI TIẾT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 77 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 77 Sách bài tập Sinh học 8. Bài tiết là gì ? Hoạt động bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể người ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 77 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 77 Sách bài tập Sinh học 8. Thành phẩn của nuớc tiểu đẩu khác vói máu như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 78 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Vì sao có sự khác nhau về thành phần của nước tiểu đầu và máu ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 78 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Sự tạo thành nước tiểu đã diễn ra như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 79 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 79 Sách bài tập Sinh học 8. Hệ bài tiết nước tiểu của người có thể bị gây hại như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 78 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Thành phần nuớc tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở những điểm nào ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 78 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 78 Sách bài tập Sinh học 8. Quá trình tạo nước tiểu gổm những giai đoạn nào ? Mỗi giai đoạn có gì khác nhau ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 79 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 79 Sách bài tập Sinh học 8. Vì sao có sự khác nhau về thành phần nước tiểu chính thức và nước tiểu đầu ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 79 SBT Sinh học 8

Giải bài 5 trang 79 Sách bài tập Sinh học 8. Làm thế nào để có một hệ bài tiết nước tiểu khoẻ mạnh ?

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 79

Giải bài 1,2,3,4,5 Sách bài tập Sinh học 8 trang 79. Các cơ quan bài tiết quan trọng là:

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 80

Giải bài 6,7,8,9,10 Sách bài tập Sinh học 8 trang 80. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan theo thứ tự

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 80

Giải bài 11,12,13,14,15 Sách bài tập Sinh học 8 trang 80. Các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu là

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 trang 81 SBT Sinh học 8

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 81 Sách bài tập Sinh học 8. Sự bài tiết nước tiểu có đặc điểm

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 82 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 82 Sách bài tập Sinh học 8. Bài tiết giúp cơ thể thải loại ... (1) ... và ... (2) ... Hoạt động bài tiết do các cơ quan bài tiết như ...(3)... đảm nhiệm.

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 trang 83 SBT Sinh học 8

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 83 Sách bài tập Sinh học 8. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất