CHƯƠNG 1. KHÁT QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

Bình chọn:
4.4 trên 50 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT Sinh học 8 Bài 1 trang 5 SBT Sinh học 8

Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 8. Nói rằng tế bào trong cơ thể đều có cấu tạo chung. Cho biết cấu tạo chung đó được thể hiện như thế nào?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 5 SBT Sinh học 8 Bài 2 trang 5 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 5 SBT Sinh học lớp 8. Khi nói về các hệ co quan trong cơ thể, cho biết:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 6 SBT Sinh học 8 Bài 3 trang 6 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học lớp 8. Mô tả cấu tạo của một noron điển hình. Chức năng cơ bản của nơron là gì? Nơron gồm những loại nào?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 7 SBT Sinh học 8 Bài 1 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4 trang 7 SBT Sinh học 8. Tính chất sống của tế bào biểu hiện như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 7 SBT Sinh học 8 Bài 2 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 7 SBT Sinh học 8. Vì sao nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 7 SBT Sinh học 8 Bài 3 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 7 SBT Sinh học 8. Cho ví dụ và phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hoà, phối hợp hoạt động của các hệ cơ quan.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 7 SBT Sinh học lớp 8 Bài 4 trang 7 SBT Sinh học lớp 8

Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học lớp 8. Em bé đái dầm có phải là phản xạ không? Hãy giải thích cơ chế?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 7 SBT Sinh học 8 Bài 4 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học 8. Máu thuộc loại mô gì? Vì sao máu được xếp vào loại mô đó?

Xem chi tiết
Bài 1,2,3,4,5 trang 7 SBT Sinh học 8 Bài 1,2,3,4,5 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 7 SBT Sinh học 8. Tế bào động vật có

Xem chi tiết
Bài 6,7,8,9,10 trang 8 SBT Sinh học 8 Bài 6,7,8,9,10 trang 8 SBT Sinh học 8

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 8 SBT Sinh học 8. Tế bào là:

Xem chi tiết
Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 9 Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 9

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 9 SBT Sinh học 8. Mô thần kinh gồm

Xem chi tiết
Bài 16,17,18,19,20 trang 10 SBT Sinh học 8 Bài 16,17,18,19,20 trang 10 SBT Sinh học 8

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 10 SBT Sinh học 8. Dẫn truyền xung thần kinh là gì?

Xem chi tiết
Bài 21,22,23,24,25 trang 11 SBT Sinh học 8 Bài 21,22,23,24,25 trang 11 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 11 SBT Sinh học 8. Cơ quan nào sau đây thuộc hệ bài tiết?

Xem chi tiết
Bài 26,27,28,29,30 trang 12 SBT Sinh học 8 Bài 26,27,28,29,30 trang 12 SBT Sinh học 8

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 12 SBT Sinh học 8. Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trông trong các câu sau cho phù hợp

Xem chi tiết
Bài 31,32 SBT Sinh học 8 trang 13 Bài 31,32 SBT Sinh học 8 trang 13

Giải bài 31,32 trang 13 SBT Sinh học 8. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống:

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài