Giải bài 21,22,23,24,25 trang 11 SBT Sinh học 8


Giải bài 21,22,23,24,25 trang 11 SBT Sinh học 8. Cơ quan nào sau đây thuộc hệ bài tiết?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Cơ quan nào sau đây thuộc hệ bài tiết ?

A. Thận.                           B. Tinh hoàn

C. Tuỷ sống.                    D. Âm đạo.

Phương pháp giải:

Hệ bài tiết là một hệ thống sinh học thụ động giúp loại bỏ các vật liệu dư thừa, không cần thiết khỏi dịch cơ thể của sinh vật, để giúp duy trì cân bằng nội môi hóa học và ngăn ngừa nguy hại cho cơ thể.

Lời giải chi tiết:

Thận (hay cật thường khi nói đến cơ thể loài thú) là một tạng (cơ quan) trong hệ tiết niệu, có hai quả, có nhiều chức năng, được tìm thấy trong một số loại động vật có xương sống và không xương sống.

Chọn A

Câu 22

22. Cơ quan nào sau đây thuộc hệ sinh dục?

A. Tinh hoàn.             B. Tuyến tiền liệt.

C. Âm đạo.                 D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Hệ sinh dục hay hệ sinh sản (Latinh: systemata genitalia) là một hệ cơ quan bao gồm các cơ quan cùng làm nhiệm vụ sinh sản. 

Lời giải chi tiết:

Tinh hoàn, Tuyến tiền liệt, Âm đạo đều thuộc hệ Sinh dục

Chọn D

Câu 23

23. Tế bào là …(l)... và cũng là ...(2)... của cơ thể. Tế bào được bao bọc bởi ....(3)... có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể.

A. màng sinh chất

B. đơn vị cấu tạo

C. thành tế bào

D. đơn vị chức năng

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Tế bào

Lời giải chi tiết:

Tế bào là đơn vị cấu tạo và cũng là đơn vị chức năng của cơ thể. Tế bào được bao bọc bởi màng sinh chất có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể.

Chọn: 1-B; 2-D; 3-A

Câu 24

24. Phản xạ là ...(1)... của cơ thể để trả lời các ...(2)... của môi trường thông qua. Trong phản xạ luôn có luồng thông tin ngược báo về trung ương thần kinh.

A. kích thích                 B. phản ứng

C. tác động                  D. hệ thần kinh

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Phản xạ

Lời giải chi tiết:

Phản xạ là phản ứng của cơ thể để trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh. Trong phản xạ luôn có luồng thông tin ngược báo về trung ương thần kinh.

Chọn: 1-B; 2-A; 3-D

Câu 25

25. Phản xạ luôn có luồng thông tin ngược ...(1)... để trung ương...(2)... cho chính xác. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và ...(3)...

A. đường liên hệ ngược

B. báo về trung ương thần kinh

C. báo về cơ quan thụ cảm

D. điều chỉnh phản ứng

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Phản xạ

Lời giải chi tiết:

Phản xạ luôn có luồng thông tin ngược báo về trung ương thần kinh để trung ương điều chỉnh phản ứng cho chính xác. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược          

Chọn: 1-B; 2-D; 3-A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí