Giải bài 31,32 trang 13 SBT Sinh học 8


Giải bài 31,32 trang 13 SBT Sinh học 8. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 31

31.

Câu

Đúng

Sai

1. Tim co bóp đẩy máu vào hệ mạch và tạo ra sự tuần hoàn máu.

 

 

2. Ti thể là nơi tạo ra các bào quan trong tế bào.

 

 

3. Màng sinh chất là nơi thực hiện chức năng tổng hợp prôtêin.

 

 

4. Chất tế bào là nơi chứa các bào quan.

 

 

 

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Chức năng của các bộ phận trong tế bào

Lời giải chi tiết:

Ti thể là nơi tổng hợp năng lượng chính cho tế bào, tạo ra một số bào quan -> 2 sai

Màng sinh chất không phải là nơi tổng hợp protein -> 3 sai

Chọn: 1-Đ; 2-S; 3-S; 4-Đ

Câu 32

32:

Câu

Đúng

Sai

1. Mô là tập hợp các tế bào có chức năng giống nhau.

 

 

2. Các tế bào trong cơ thể có cấu tạo rất khác nhau.

 

 

3. Cơ quan là tập hợp của nhiều hệ cơ quan.

 

 

4. Nhân tế bào là nơi điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

 

 

 

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Chức năng của các bộ phận trong tế bào

Lời giải chi tiết:

Các tế bào trong cơ thể có cấu tạo giống nhau 

Tế bào gồm có:

- Nhân: nhiễm sắc thể và nhân con

- Tế bào chất: có chứa các bào quan: ti thể, trung thể, lưới nội chất, bộ máy gongi…

- Màng sinh chất

2-> sai

Cơ quan là tập hợp của nhiều mô

Chọn: 1-Đ; 2-S; 3-S; 4-Đ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí