B- Bài tập tự giải trang 7

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4 trang 7 SBT Sinh học 8. Tính chất sống của tế bào biểu hiện như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 2 trang 7 SBT Sinh học 8. Vì sao nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể?

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 3 trang 7 SBT Sinh học 8. Cho ví dụ và phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hoà, phối hợp hoạt động của các hệ cơ quan.

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 SBT Sinh học lớp 8

Giải bài 4 trang 7 SBT Sinh học lớp 8. Em bé đái dầm có phải là phản xạ không? Hãy giải thích cơ chế?

Xem lời giải

Bài 1,2,3,4,5 trang 7 SBT Sinh học 8

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 7 SBT Sinh học 8. Tế bào động vật có

Xem lời giải

Bài 6,7,8,9,10 trang 8 SBT Sinh học 8

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 8 SBT Sinh học 8. Tế bào là:

Xem lời giải

Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 9

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 9 SBT Sinh học 8. Mô thần kinh gồm

Xem lời giải

Bài 16,17,18,19,20 trang 10 SBT Sinh học 8

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 10 SBT Sinh học 8. Dẫn truyền xung thần kinh là gì?

Xem lời giải

Bài 21,22,23,24,25 trang 11 SBT Sinh học 8

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 11 SBT Sinh học 8. Cơ quan nào sau đây thuộc hệ bài tiết?

Xem lời giải

Bài 26,27,28,29,30 trang 12 SBT Sinh học 8

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 12 SBT Sinh học 8. Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trông trong các câu sau cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 31,32 SBT Sinh học 8 trang 13

Giải bài 31,32 trang 13 SBT Sinh học 8. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống:

Xem lời giải

Các chương, bài khác