B- Bài tập tự giải trang 29

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 SBT Sinh học 8 trang 29 Bài 1 SBT Sinh học 8 trang 29

Giải bài 1 SBT Sinh học 8 trang 29. Bằng cách nào mà các tế bào của cơ thể thường xuyên trao đổi được các chất với môi trường ngoài ?

Xem chi tiết
Bài 2 SBT Sinh học 8 trang 29 Bài 2 SBT Sinh học 8 trang 29

Giải bài 2 SBT Sinh học 8 trang 29. Trình bày các thành phần cấu tạo của hệ bạch huyết. Nêu vai trò của hệ bạch huyết.

Xem chi tiết
Bài 3 SBT Sinh học 8 trang 29 Bài 3 SBT Sinh học 8 trang 29

Giải bài 3 SBT Sinh học 8 trang 29. Làm thế nào để có được một hệ tim mạch khoẻ mạnh ?

Xem chi tiết
Bài 4 SBT Sinh học 8 trang 29 Bài 4 SBT Sinh học 8 trang 29

Giải bài 4 SBT Sinh học 8 trang 29. Trình bày các bước xử lí thích hợp khi gặp một người bị vết thương chảy máu.

Xem chi tiết
Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 29 Bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 29

Giải bài 1,2,3,4,5 SBT Sinh học 8 trang 29. Tiểu cầu giảm khi

Xem chi tiết
Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 30 Bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 30

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 8 trang 30. Huyết tương có đặc điểm

Xem chi tiết
Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 31 Bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 31

Giải bài 11,12,13,14,15 SBT Sinh học 8 trang 31. Kháng nguyên là gì ?

Xem chi tiết
Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 8 trang 32 Bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 8 trang 32

Giải bài 16,17,18,19,20 SBT Sinh học 8 trang 32. Huyết áp tĩnh mạch rất nhỏ nhưng máu vẫn vận chuyển được qua tĩnh mạch là nhờ

Xem chi tiết
Bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 8 trang 33 Bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 8 trang 33

Giải bài 21,22,23,24,25 SBT Sinh học 8 trang 33. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điên kết quả vào cột 3.

Xem chi tiết
Bài 26,27,28 SBT Sinh học 8 trang 34 Bài 26,27,28 SBT Sinh học 8 trang 34

Giải bài 26,27,28 SBT Sinh học 8 trang 34. Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sau ghi S vào ô trống.

Xem chi tiết

Các chương, bài khácGửi bài