Giải bài 21,22,23,24,25 trang 129 SBT Sinh học 8


Giải bài 21,22,23,24,25 trang 129 Sách bài tập Sinh học 8. Hoocmôn norađrênalin có chức năng tăng cường

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Hoocmôn norađrênalin có chức năng tăng cường

A. Chuyển hoá nội bào (đặc biệt tế bào cơ, thần kinh, tim).

B. Chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ (xảy ra ở gan).

C. Chuyển hoá glucôzơ thành glicôgen.

D. Nhịp tim, nhịp thở, tăng cường quá trình hưng phấn của vỏ não.

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tuyến tụy và tuyến trên thận.

Lời giải chi tiết:

Phần tủy tuyến có cùng nguồn gốc với thần kinh giao cảm, tiết 2 loại hoocmôn có tác dụng gần như nhau là ađrênalin vá norađrênalin. Các hoocmôn này gây tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dãn phế quản và góp phần cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường huyết khi bị hạ đường huyết.

Chọn D

Câu 22

22. Tuyến trên thận gồm ...(1)... Phần vỏ tiết ra hoocmôn có tác dụng ...(2)... Phần tuỷ tiết ...(3)... có tác dụng ...(4)...

A. Điều hoà tim mạch và hô hấp, cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường trong máu

B. Điều hoà đường huyết, điều hoà chất khoáng (Na+ và K+), làm thay đổi đặc tính sinh dục nam

C. Phần vỏ và phần tuỷ

D. Ađrênalin và norađrênalin

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tuyến tụy và tuyến trên thận.

Lời giải chi tiết:

Tuyến trên thận gồm phần vỏ và phần tuỷ. Phần vỏ tiết ra hoocmôn có tác dụng đều hoà đường huyết, điều hoà chất khoáng (Na+ và K+), làm thay đổi đặc tính sinh dục nam. Phần tuỷ tiết Ađrênalin và norađrênalin có tác dụng điều hoà tim mạch và hô hấp, cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường trong máu

1

2

3

4

C

B

D

A

Câu 23

23. Tuyến yên là tuyến quan trọng nhất ...(1)... kích thích hoạt động của các ...(2)... khác. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình ...(3)... Tuyến giáp và tuyến cận giáp có vai trò trong quá trình ...(4)...

A. Điều hoà trao đổi canxi và phôtpho trong máu

B. Chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể

C. Tiết hoocmôn

D. Tuyến nội tiết

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tuyến yên và tuyến giáp.

Lời giải chi tiết:

Tuyến yên là tuyến quan trọng nhất tiết hoocmôn kích thích hoạt động của các tuyến nội tiết khác. Tuyến giáp có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng của cơ thể. Tuyến giáp và tuyến cận giáp có vai trò trong quá trình điều hoà trao đổi canxi và phôtpho trong máu

1

2

3

4

C

D

B

A

Câu 24

24. Bước vào tuổi dậy thì, dưới tác dụng của các hoocmôn ...(1)... do tuyên yên tiết ra làm cho các ...(2)... nằm giữa các ống sinh tinh trong tinh hoàn tiết hoocmôn ...(3)... đó là ...(4)...

A. Tế bào kẽ

B. FSH và LH

C. Sinh dục nam

D. Testôstêrôn

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tuyến sinh dục.

Lời giải chi tiết:

Bước vào tuổi dậy thì, dưới tác dụng của các hoocmôn FSH và LH. do tuyên yên tiết ra làm cho các tế bào kề . nằm giữa các ống sinh tinh trong tinh hoàn tiết hoocmôn sinh dục nam đó là testôstêrôn.

1

2

3

4

B

A

C

D

Câu 25

25. Tuyến sinh dục bao gồm ...(1)... (ở nam) và ...(2)... (ở nữ). Ngoài vai trò sản sinh ...(3)... còn tiết ...(4)...

A. Hoocmôn sinh dục

B. Tế bào sinh dục

C. Tinh hoàn

D. Buồng trứng

Phương pháp giải:

Xem lí thuyết Tuyến sinh dục.

Lời giải chi tiết:

Tuyến sinh dục bao gồm tinh hoàn (ở nam) và buồng trứng (ở nữ). Ngoài vai trò sản sinh hoocmôn sinh dục còn tiết tế bào sinh dục.

1

2

3

4

C

D

B

A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí