Giải bài 2 trang 25 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Đề bài

Tổng lượng khí nhà kính đến từ các hoạt động và lĩnh vực kinh doanh ở Singapore vào năm 2020 là (khoảng) 77,2 triệu tấn khí cacbonic tương đương. Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 30 biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính ở từng lĩnh vực của Singapore vào năm 2020 (tính theo tỉ số phần trăm).

a) Tính lượng khí nhà kính được tạo ra ở từng hoạt động và lĩnh vực của Singapore vào năm 2020.

b) Hoàn thành bảng số liệu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Lượng khí nhà kính được tạo ra ở từng hoạt động và lĩnh vực của Singapore vào năm 2020 bằng tổng lượng khí nhà kính đến từ các hoạt động và lĩnh vực kinh doanh ở Singapore vào năm 2020 nhân với tỉ số phần trăm của lĩnh vực đó rồi chia cho 100.

b) Lấy số liệu đã tính ở phần b để hoàn thành bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

a) Lượng khí nhà kính được tạo ra ở lĩnh vực công nghiệp của Singapore vào năm 2020 là:

\(\dfrac{{77,2.60,3}}{{100}} = 46,5516 \approx 46,55\) (triệu tấn khí carbonic tương đương)

Tương tự, lượng khí nhà kính được tạo ra ở các hoạt động và lĩnh vực: xây dựng, vận tải, hộ gia đình, hoạt động và các lĩnh vực khác của Singapore vào năm 2020 lần lượt là:

\(\dfrac{{77,2.13,8}}{{100}} = 10,6536 \approx 10,65\); \(\dfrac{{77,2.14,5}}{{100}} = 11,194 \approx 11,2\);

\(\dfrac{{77,2.7,6}}{{100}} = 5,8672 \approx 5,87\); \(\dfrac{{77,2.3,8}}{{100}} = 2,9336 \approx 2,93\)

b)

Hoạt động, lĩnh vực

Công nghiệp

Xây dựng

Vận tải

Hộ gia đình

Hoạt động và các lĩnh vực khác

Lượng khí nhà kính

(triệu tấn)

46,55

10,65

11,2

5,87

2,93


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.