Giải bài 1.7 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Dùng kí hiệu \(\forall ,\exists \) đề viết các mệnh đề sau:

P: “Mọi số tự nhiên đều có bình phương lớn hơn hoặc bằng chính nó”

Q: “Có một số thực cộng với chính nó bằng 0”

Lời giải chi tiết

P: "\(\forall n \in ,\;{n^2} \ge n".\)

Q: "\(\exists \;a \in ,\;a + a = 0".\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm