Giải bài 1.2 trang 11 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:

a) \(\pi  < \dfrac{{10}}{3};\)

b) Phương trình \(3x + 7 = 0\) có nghiệm;

c) Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0;

d) 2022 là hợp số.

Lời giải chi tiết

a) Mệnh đề “\(\pi < \dfrac{{10}}{3}\)” đúng vì \(\pi  \approx 3,141592654 < \dfrac{{10}}{3} = 3,(3);\)

b) Mệnh đề “Phương trình \(3x + 7 = 0\) có nghiệm” đúng vì \(x = \dfrac{7}{3}\) là nghiệm của phương trình.

c) Mệnh đề “Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0” đúng vì 0 + 0 = 0

d) Mệnh đề “2022 là hợp số” đúng vì 2022 = 2.1011 = 3.673.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm