Bài 14.7 trang 40 SBT Vật lí 8


Đề bài

Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng để kéo một vật có khối lượng \(50kg\) lên cao \(2m\).

a) Nếu không có ma sát thì lực kéo là \(125N\). Tính chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

b) Thực tế có ma sát và lực kéo vật là \(150N\). Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng.

Chú ý: Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là:

\(H = \dfrac{A_1}{A}.100\%  = \dfrac{P.h}{F.l}.100\% \)

Trong đó :

\(P\) là trọng lượng của vật,

\(h\) là độ cao,

\(F\) là lực kéo vật theo phương mặt phẳng nghiêng,

\(l\) là chiều dài mặt phẳng nghiêng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính công cơ học khi lực \(F\) làm vật dịch chuyển một quãng đường \(s\) theo hướng của lực: \(A = F.s\)

Sử dụng lí thuyết định luật về công.

Sử dụng công thức tính hiệu suất mặt phẳng nghiêng:\(H = \dfrac{A_1}{A}.100\%  = \dfrac{P.h}{F.l}.100\% \)

Lời giải chi tiết

a) Tóm tắt: m = 50 kg; h = 2 m; F = 125 N; l = ?

Giải:

Công của lực kéo trên mặt phẳng nghiêng:

\(A_1\)=F.l

Công của lực kéo trực tiếp vật theo phương thẳng đứng:

\(A_2= P.h =10m.h= 50.10.2 = 1 000J\)

Theo định luật về công: \(A_1=A_2\) \(\Rightarrow F.l=A_2\)

\( \Rightarrow l = \dfrac{A_2}{F} = \dfrac{1000}{125} = 8m\)

b) F = 150 N; H = ?

Công có ích: \(A_1 = P.h =10m.h= 50.10.2 = 1000J\)

Công toàn phần: \(A = F.l = 150.8 = 1200J\)

\(H = {\dfrac{P.h}{F.l}}.100\%  = {\dfrac{500.2}{150.8}}.100\%  \approx 83\% \) 


Bình chọn:
4.7 trên 54 phiếu
 • Bài 14.8 trang 40 SBT Vật lí 8

  Giải bài 14.8 trang 40 sách bài tập vật lí 8. Một người nâng một vật nặng lên cùng một độ cao bằng hai cách. Cách thứ nhất, kéo vật bằng một ròng rọc cố định (H.14.3a). Cách thứ hai kết hợp một ròng rọc cố định và một ròng rọc động (H.14.3B). Nếu bỏ qua trọng lượng của ma sát và ròng rọc thì:

 • Bài 14.9 trang 41 SBT Vật lí 8

  Giải bài 14.9 trang 41 sách bài tập vật lí 8. Trong xây dựng, để nâng vật nặng lên cao người ta thường dùng một ròng rọc cố định hoặc một hệ thống ròng rọc cố định và ròng rọc động (gọi là palăng), như hình 14.4. Phát biểu nào dưới đây là không đúng về tácdụng của ròng rọc ?

 • Bài 14.10 trang 41 SBT Vật lí 10

  Giải bài 14.10 trang 41 sách bài tập vật lí 8. Phát biểu nào dưới đây về máy cơ đơn giản là đúng?

 • Bài 14.11 trang 41 SBT Vật lí 8

  Giải bài 14.11 trang 41 sách bài tập vật lí 8. Dùng một palăng để đưa một vật nặng 200N lên cao 20cm, người ta phải dùng một lực F kéo dây đi một đoạn 1,6m. Tính lực kéo dây và công đã sinh ra. Giả sử ma sát ở các ròng rọc là không đáng kể.

 • Bài 14.12 trang 41 SBT Vật lí 8

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.