Bài 13.5 trang 37 SBT Vật lí 8


Giải bài 13.5 trang 37 sách bài tập vật lí 8. Chứng minh rằng công của hơi sinh ra bằng tích của p và V. Tính công đó ra J.

Đề bài

Hơi nước có áp suất không đổi là \(p = 6.{10^5}N/m^2\) được dẫn qua van vào trong xilanh và đẩy píttông chuyển động từ vị trí \(AB\) đến vị trí \(A’B’\) (H.13.1)Thể tích của xilanh nằm giữa hai vị trí \(AB\) và \(A’B’\) của píttông là \(V = 15d{m^3}\). Chứng minh rằng công của hơi sinh ra bằng tích của \(p\) và \(V\). Tính công đó ra \(J\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính áp suất: \(p=\dfrac{F}{S}\)

Sử dụng công thức tính công cơ học khi lực \(F\) làm vật dịch chuyển một quãng đường \(s\) theo hướng của lực: \(A = F.s\)

Sử dụng công thức tính thể tích: \(V=Sh\)

Lời giải chi tiết

Lực hơi nước tác dụng lên pittông: \(F = p.S\)

Gọi h là quãng đường dịch chuyển của pit – tông thì thể tích của xi –lanh giữa hai vị trí AB và A’B’ của pittông là: V = S.h

Công thực hiện \(A = F.s=F.h \) 

Ta có: \(h=\dfrac{V}{S}\) \(\Rightarrow A=p.S.{\dfrac{V}{S}}=p.V\)

\(= 6.{10^5}.0,015 = 9000J\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 42 phiếu
 • Bài 13.6 trang 37 SBT Vật lí 8

  Giải bài 13.6 trang 37 sách bài tập vật lí 8. Trường hợp nào dưới đây có công cơ học ?

 • Bài 13.7 trang 37 SBT Vật lí 8

  Giải bài 13.7 trang 37 sách bài tập vật lí 8. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

 • Bài 13.8 trang 38 SBT Vật lí 8

  Giải bài 13.8 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Một vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là:

 • Bài 13.9 trang 38 SBT Vật lí 8

  Giải bài 13.9 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Tính công của lực nâng một búa máy có khối lượng là 20 tấn lên cao 120cm

 • Bài 13.10 trang 38 SBT Vật lí 8

  Giải bài 13.10 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Tính công cơ học của một người nặng 50kg thực hiện khi đi đều trên một đoạn đường nằm ngang 1km.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí