Bài 13.12 trang 38 SBT Vật lí 8


Giải bài 13.12 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Một vận động viên nhảy cao đạt được thành tích là 2,1m. Giả sử vận động viên đó là nhà du hành vũ trụ lên Mặt Trăng thì trên Mặt Trăng người ấy nhảy cao được bao nhiêu mét ?

Đề bài

Một vận động viên nhảy cao đạt được thành tích là \(2,1m\). Giả sử vận động viên đó là nhà du hành vũ trụ lên Mặt Trăng thì trên Mặt Trăng người ấy nhảy cao được bao nhiêu mét? Biết rằng lực hút của Trái Đất lên vật ở mặt đất lớn hơn lực hút của Mặt Trăng lên vật ấy ở trên Mặt Trăng \(6\) lần và ở trên Mặt Trăng người ấy phải mặc thêm bộ áo giáp vũ trụ nặng bằng \(\dfrac{6}{5}\) thân thể người đó. Công của cơ bắp sinh ra trong mỗi lần nhảy coi là như nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính công cơ học khi lực \(F\) làm vật dịch chuyển một quãng đường \(s\) theo hướng của lực: \(A = F.s\)

Lời giải chi tiết

Gọi trọng lượng của người đó ở trên Trái Đất là \(P\).

Vì lực hút của Trái Đất lên vật ở mặt đất lớn hơn lực hút của Mặt trăng lên vật ấy ở trên Mặt Trăng \(6\) lần nên trọng lượng của người đó và bộ áo trên Mặt Trăng là: \({P_1} = \dfrac{P}{6} + {\dfrac{6}{5}}.{\dfrac{P}{6}} = {\dfrac{11}{30}}P\)

Khi nhà du hành Vũ trụ nhảy trên mặt đất: \(A = P.h(1)\)

Khi nhà du hành Vũ trụ nhảy trên Mặt Trăng: \(A = {P_1}{h_1} = \displaystyle{{11} \over {30}}P.{h_1}\)    (2)

Từ (1) và (2) ta có: \({h_1} = \displaystyle{{30} \over {11}}h \approx 5,7m\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 34 phiếu
 • Bài 13.11 trang 38 SBT Vật lí 8

  Giải bài 13.11 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Tính công của đầu tàu đã sinh ra biết rằng lực kéo của đầu tàu không đổi là 40 000N.

 • Bài 13.10 trang 38 SBT Vật lí 8

  Giải bài 13.10 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Tính công cơ học của một người nặng 50kg thực hiện khi đi đều trên một đoạn đường nằm ngang 1km.

 • Bài 13.9 trang 38 SBT Vật lí 8

  Giải bài 13.9 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Tính công của lực nâng một búa máy có khối lượng là 20 tấn lên cao 120cm

 • Bài 13.8 trang 38 SBT Vật lí 8

  Giải bài 13.8 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Một vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là:

 • Bài 13.7 trang 37 SBT Vật lí 8

  Giải bài 13.7 trang 37 sách bài tập vật lí 8. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí