Giải bài 1,2,3,4 trang 20 SBT Sinh học 10


Giải bài 1,2,3,4 trang 20 SBT Sinh học 10: Nitơ không khí rất bền vững về hoá học. Tuy nhiên, một số ít loài nhân sơ có thể biến đổi nitơ không khí thành dạng hữu dụng cho cây.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Nitơ không khí rất bền vững về hoá học. Tuy nhiên, một số ít loài nhân sơ có thể biến đổi nitơ không khí thành dạng hữu dụng cho cây. Một trong các đặc điểm của các sinh vật này là chúng có phức hệ Enzim Nitrôgenaza giúp cố định Nitơ. O2 ức chế hoàn toàn Enzim này Vì sống trong môi trường có Ôxi, các sinh vật cố định Nitơ phải có các cơ chế khác nhau để bảo vệ khỏi O2.. Sinh vật nào dưới đây có thể cố định Nitơ? Sản phẩm nào là chủ yếu của phức hệ Enzim Nitrôgenaza

A. Vi khuẩn sống tự do trong đất như Clostridium.

B. Vi khuẩn lam như Nostoc, có thành tế bào dày.

C. Vi khuẩn E. coli sống ở trong đường ruột.

D. Vi khuẩn cộng sinh như Rhizobium ở nốt rễ cây họ Đậu, có loại prôtêin đặc biệt là leghêmôglôbin.

Phương pháp giải:

Nhóm vi khuẩn này thường sống cộng sinh

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án D

Câu 2

2. Rêu là thực vật

A. chưa có hệ mạch.

B. thụ tinh nhờ gió.

C. thụ tinh nhờ côn trùng.

D. tinh trùng không roi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đặc điểm chính của mỗi giới

Lời giải chi tiết:

Rêu là thực vật chưa có hệ mạch.

Chọn A

Câu 3

3. Quyết là thực vật

A. chưa có hệ mạch.

B. tinh trùng không roi.

C. thụ tinh nhờ nước.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đặc điểm chính của mỗi giới

Lời giải chi tiết:

Quyết là thực vật thụ tinh nhờ nước.

Chọn C

Câu 4

4. Hạt trần là thực vật

A. chưa có hệ mạch.

B. tinh trùng có roi.

C. thụ phấn nhờ gió.

D. hạt không được bảo vệ trong quả

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Đặc điểm chính của mỗi giới

Lời giải chi tiết:

Hạt trần là thực vật hạt không được bảo vệ trong quả.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí