Bài 1 trang 27 đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 SBT sử 9


Giải bài tập 1 trang 27 đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 sách bài tập Lịch sử 9. Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nhiệm vụ chính của nhân dân Liên Xô trong kế hoạch 5 năm 1946-1950 là

A. Khôi phục kinh tế và phát triển đất nước sau chiến tranh.

B. Công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

C. Củng cố tăng cường tiềm lực quốc phongd để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh

D. Tất cả các nhiệm vụ trên.

Phương pháp giải:

Xem lại bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Lời giải chi tiết:

Nhiệm vụ chính của nhân dân Liên Xô trong kế hoạch 5 năm 1946-1950 là khôi phục kinh tế và phát triển đất nước sau chiến tranh. 

Chọn A

Câu 2

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã khẳng định

A. Vị trí cường quốc số một thế giới về vũ khí nguyên tử của Liên xô

B. Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử

C. Liên Xô phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ

D. Sự lớn mạnh vượt bậc của hệ thống XHCN.

Phương pháp giải:

Xem lại bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Lời giải chi tiết:

Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã khẳng định Liên Xô phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

Chọn C

Câu 3

Sự hình thành chính thức hệ thống XHCN được đánh dấu bằng sự kiện

A. Liên Bang Xô Viết được thành lập, chiếm 1/6 diện tích thế giới

B. Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời sau Chiến Tranh thế giới thứ hai

C. Hội đông tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập ngày 8-1-1949.

D. Các nước Đông Âu hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bắt tay vào việc xây dựng CNXH ( năm 1949).

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

Lời giải chi tiết:

Sự hình thành chính thức hệ thống XHCN được đánh dấu bằng sự kiện Hội đông tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập ngày 8-1-1949.

Chọn C

Câu 4

Nước duy nhất ở Châu Á được xếp vào hàng các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) là

A. Hàn Quốc           B. Trung Quốc

C. Nhật Bản            D. Xin-ga-po

Phương pháp giải:

Xem lại Bài 4. Các nước Châu Á

Lời giải chi tiết:

Nước duy nhất ở Châu Á được xếp vào hàng các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) là Nhật Bản

Chọn C

Câu 5

Các nước ở Châu Á được coi là “con rồng“ kinh tế - nước công nghiệp mới (NICs) là

A. Hàn Quốc, Trung Quốc

B. Đài Loan, Hông Công

C. Hàn Quốc, Xin-ga-po

D. Trung Quốc, Ấn Độ

Phương pháp giải:

Xem lại Bài 4. Các nước Châu Á

Lời giải chi tiết:

Các nước ở Châu Á được coi là “con rồng“ kinh tế - nước công nghiệp mới (NICs) là Hàn Quốc, Xin-ga-po

Chọn C

Câu 6

Trọng tâm của công cuộc xây dựng CNXH đặc sắc ở Trung Quốc là

A. Xây dựng kinh tế thực hiện chính sách cải cách - mở cửa

B. Cải tổ vè chính trị - tư tưởng

C. Xây dựng về kinh tế - cải tổ về chính trị

D. Xây dựng nền kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng đặc sắc Trung Quốc

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Trung Quốc

Lời giải chi tiết:

Trọng tâm của công cuộc xây dựng CNXH đặc sắc ở Trung Quốc là Xây dựng kinh tế thực hiện chính sách cải cách - mở cửa.

Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.