Giải bài 1 trang 19 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Biểu đồ đoạn thẳng trong Hình 19 biểu diễn nhiệt độ trong một ngày mùa đông tại một địa điểm ở miền ôn đới.

Đề bài

Biểu đồ đoạn thẳng trong Hình 19 biểu diễn nhiệt độ trong một ngày mùa đông tại một địa điểm ở miền ôn đới.

a) Nêu nhiệt độ lúc 2 h, 6 h, 10 h, 14 h, 18 h, 22 h.

b) Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ trong các khoảng thời gian: 2 h – 6 h; 6 h – 10 h; 10 h – 14 h; 14 h – 18 h; 18 h – 22 h; 22 h – 24 h.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc lại hoạt động 3 mục II. Phân tích và xử lí dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Quan sát biểu đồ Hình 19 để đưa ra nhiệt độ tại các thời điểm và sự thay đổi nhiệt độ giữa các khoảng thời gian. (Chú ý các điểm đầu mút).

Lời giải chi tiết

a) Nhiệt độ lúc 2 h, 6 h, 10 h, 14 h, 18 h, 22 h lần lượt là: – 8°C; – 10°C; – 5°C; 2°C; 0°C; – 3°C.

b) Sự thay đổi nhiệt độ trong các khoảng thời gian: 2 h – 6 h; 6 h – 10 h; 10 h – 14 h; 14 h – 18 h; 18 h – 22 h; 22 h – 24 h là:

+        Nhiệt độ tăng trong khoảng thời gian 6 h – 10 h, 10 h – 14 h;

+        Nhiệt độ ổn định trong khoảng thời gian 22 h – 24 h;

+        Nhiệt độ giảm trong khoảng thời gian 2 h – 6 h, 14 h – 18 h, 18 h – 22 h.


Bình chọn:
4.5 trên 32 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí