Em thử so sánh công cụ ở hình 19 và hình 20.

Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

So sánh công cụ ở hình 19 và hình 20 Hình 19 : công cụ được ghè đẽo thô sơ.

So sánh công cụ ở hình 19 và hình 20 :
- Hình 19 : công cụ được ghè đẽo thô sơ (tùy thuộc vào sự nứt tự nhiên của
khối đá).
- Hình 20 : công cụ được ghè đẽo có hình thù rõ ràng vừa tay cầm, phần lưỡi được ghè đẽo cho mỏng và sắc bén hơn, dùng làm công cụ chặt (ghè đẽo phản ánh ý muốn của con người).

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan