Dựa vào hình 13.1, hãy hoàn thành bảng sau bằng cách điền dấu (+) nếu có hoặc điền dấu (-) nếu không có:


Dựa vào hình 13.1, hãy hoàn thành bảng sau bằng cách điền dấu (+) nếu có hoặc điền dấu (-) nếu không có:

Đề bài

Dựa vào hình 13.1, hãy hoàn thành bảng sau bằng cách điền dấu (+) nếu có hoặc điền dấu (-) nếu không có:

Cấu trúc Chức năng Tế bào vi khuẩn Tế bào động vật Tế bào thực vật
Vỏ nhầy Tăng sức bảo vệ tế bào. + - -
Thành tế bào Quy định hình dạng tế bào và có chức năng bảo vệ tế bào.      
Màng sinh chất Màng ngăn giữa bên trong và bên ngoài tế bào, vận chuyển, thẩm thấu…      
Tế bào chất Là nơi thực hiện các phản ứng chuyển hóa của tế bào.      
Nhân tế bào Chứa thông tin di truyền, điều khiển mọi hoạt động của tế bào.      

Lời giải chi tiết

 
Cấu trúc Chức năng Tế bào vi khuẩn Tế bào động vật Tế bào thực vật
Vỏ nhầy Tăng sức bảo vệ tế bào. + - -
Thành tế bào Quy định hình dạng tế bào và có chức năng bảo vệ tế bào. + - +
Màng sinh chất Màng ngăn giữa bên trong và bên ngoài tế bào, vận chuyển, thẩm thấu… + + +
Tế bào chất Là nơi thực hiện các phản ứng chuyển hóa của tế bào. + + +
Nhân tế bào Chứa thông tin di truyền, điều khiển mọi hoạt động của tế bào. - + +
 
Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí