Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 – Hóa học 9


Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Đề bài

Câu 1 (2 điểm): Viết phương trình hóa học của CuO lần lượt với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 2 (2 điểm): Khi điện phân dung dịch NaCl thu được 250 gam dung dịch NaOH 12%. Tính thể tích khí Cl2 (ở đktc) thu được (Na = 23, O = 16, H = 1).

Câu 3 (2 điểm): Xác định chất X trong sơ đồ chuyển hóa:

\(X( + {O_2},{t^0}) \to S{O_2}( + {O_2},xt) \to S{O_3}\)

Viết phương trình hóa học.

Câu 4 (2 điểm): Khi cho 4,48 lít khí clo (ở đktc) dduur để tác dụng hết với 88,81 ml dung dịch KBr (D = 1,34g/ml). Phản ứng xảy ra theo phương trình:

Cl2 + 2KBr \(\to\) 2KCl + Br2

Thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch KBr (K = 39, Br = 80).

Câu 5 (2 điểm): Chỉ dùng quỳ tím, hãy phân biệt 3 dung dịch: NaCl, H2SO4 và BaCl2.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(\eqalign{  & CuO + HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O  \cr  & CuO + {H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + {H_2}O \cr} \)

Câu 2:

\(\eqalign{  & 2NaCl + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} + C{l_2}\cr&\text{(điện phân có màng ngăn)}  \cr  & {n_{NaOH}} = {{250.12} \over {100.40}} = 0,75\cr& \Rightarrow {n_{{H_2}}} = {n_{C{l_2}}} = 0,375mol  \cr  &  \Rightarrow {V_{{H_2}}} = {V_{C{l_2}}} = 0,375.22,4 = 8,4lit. \cr} \)

Câu 3:

X là lưu huỳnh.

\(\eqalign{  & S + {O_2} \to S{O_2}(xt,{t^0})  \cr  & 2ZnS + 3{O_2} \to 2S{O_2} + 2ZnO({t^0})  \cr  & 4Fe{S_2} + 11{O_2} \to 8S{O_2} + 2F{e_2}{O_3}({t^0}) \cr} \)

Câu 4:

Cl2 + 2KBr \(\to\) 2KCl + Br2

\({n_{C{l_2}}} = 0,2mol \Rightarrow n KBr = 0,4mol \)

\(\Rightarrow {m_{KBr}} = 119.0,4 = 47,6gam.\)

Khối lượng của dung dịch KBr \(= 88,8.1,34 = 118,992\) gam.

Nồng độ phần trăm của dung dịch KBr \( = \dfrac{{47,6}}{{118,992}}.100\%  = 40\% .\)

Câu 5:

Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là H2SO4.

Dung dịch H2SO4 nhận ra dung dịch BaCl2 do tạo kết tủa trắng.

\({H_2}S{O_4} + BaC{l_2} \to BaS{O_4} \downarrow  + 2HCl\)

Dung dịch NaCl không có hiện tượng gì.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.