Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 5 – Hóa học 9


Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 5 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Trình bày phương pháp tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic.

Câu 2 (3 điểm): Cho 0,1 mol CH3COOH tác dụng với 0,15 mol CH3CH2OH thu được 0,05 mol CH3COOC2H5. Tính hiệu suất phản ứng.

Câu 3 (4 điểm): Phân tích 7,8 gam một hợp chất hữu cơ người ta thu được 13,44 lít khí CO2 (đo ở đktc) và 5,4 gam nước.

a) Xác định công thức đơn giản nhất.

b) Tìm công thức phân tử biết rằng ở điều kiện tiêu chuẩn 1 lít hơi chất này cân được 3,482 gam.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16)

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Tách hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic.

Cho hỗn hợp tác dụng với NaOH (dư)

CH3COOH + NaOH \(\to\) CH3COONa + H2O

Chưng cất để ngưng tụ hơi rượu. Bã rắn cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.

2CH3COONa + H2SO4 \(\to\) 2CH3COOH + Na2SO4

Chưng cất để lấy axit axetic.

(Cách thức thực hiện 1 điểm, phương pháp 2 điểm)

Câu 2:

CH3COOH + C2H5OH \(\to\) CH3COOC2H5 + H2O (H2SO4 đặc, t0)

Rượu etylic dư, nếu phản ứng hoàn toàn thì số mol este là 0,1 mol.

Hiệu suất phản ứng là: \( = \dfrac{0,05}{0,1}.100\%  = 50\% .\)

Câu 3:

a) Công thức đơn giản nhất:

\(\eqalign{  & {m_C} = {{13,44.12} \over {22,4}} = 7,2gam  \cr  & {m_H} = {{5,4} \over 9} = 0,6gam  \cr  & {m_O} = 7,8 - (7,2 + 0,6) = 0  \cr  & {n_C}:{n_H} = {{7,2} \over {12}}:0,6 = 1:1 \cr} \)

\( \Rightarrow \) Công thức đơn giản nhất: CH

b) Công thức phân tử: M = 3,482.22,4 = 78

(CH)n \( \Rightarrow \) M = 13n = 78 \( \Rightarrow \) n = 6. Ta có CTPT là: C6H6.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài