Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 5 – Hóa học 9

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 1 – Chương 5 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (4 điểm): Từ CaC2, nước, các chất vô cơ khác cần cho phản nwgs xem như có đủ. Hãy viết các phương trình phản ứng điều chế etyl axetat.

Câu 2(3 điểm): Khi phân tích 9,2 gam một chất hữu cơ, người ta thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O.

a)Lập công thức đơn giản nhất.

b)Lập công thức phân tử, biết rằng ở điều kiện tiêu chuẩn 1 lít hơi chất này cân nặng 2,054 gam.

c)Viết 2 công thức cấu tạo, trong đó công thức cấu tạo nào là của rượu etylic?

Câu 3 (3 điểm): Đốt a gam C2H5OH thu được 0,1 mol CO2. Đốt b gam CH3COOH thu được 0,1 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) thu được c gam este. Tìm giá trị của c. (Cho H = 1, C = 12, O = 16).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(\eqalign{  & Ca{C_2} + 2{H_2}O \to {C_2}{H_2} + Ca{(OH)_2}  \cr  & {C_2}{H_2} + {H_2} \to {C_2}{H_4}(xt,{t^0})  \cr  & {C_2}{H_4} + {H_2}O \to {C_2}{H_5}OH({H_2}S{O_4},{t^0})  \cr  & {C_2}{H_5}OH + {O_2} \to C{H_3}COOH + {H_2}O\text{(men giấm)} \cr} \)

Viết mỗi phương trình 1 điểm

Câu 2:

\(\eqalign{  & {m_C} = {{8,96.12} \over {22,4}} = 4,8gam  \cr  & {m_H} = {{10,8.2} \over {18}} = 1,2gam  \cr  & {m_O} = 9,2 - 6 = 3,2gam  \cr  & {n_C}:{n_H}:{n_O} = 0,4:1,2:0,2 = 2:6:1 \cr} \)

a) Công thức đơn giản nhất: C2H6O

b)Công thức cấu tạo: CH3 – CH2 – OH (rượu etylic) và CH­3 – O – CH3

Câu 3:

\(\eqalign{  & {n_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,05mol;{n_{C{H_3}COOH}} = 0,05mol  \cr  & C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O({H_2}S{O_4}\text{đặc},{t^0})  \cr  & {m_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = 0,05.88 = 4,4gam \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 5 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 5 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 2 – Chương 5 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 5 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 5 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 5 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 5 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 5 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 5 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 5 – Hóa học 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 5 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương 5 – Hóa học 9

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành:  Tính chất hóa học của nhôm và sắt Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Thí nghiệm 1: Tác dụng của nhôm với oxi Yêu cầu: Nêu hiện tượng thí nghiệm, cho biết trạng thái, màu sắc của chất tạo thành, giải thích và viết PTPƯ. Cho biết vai trò của nhôm trong phản ứng...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 58 SGK Hoá học 9 Bài 3 trang 58 SGK Hoá học 9

Giải bài 3 trang 58 SGK Hoá học 9. Có nên dùng xô, chậu, nổi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không ? Hãy giải thích.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 60 SGK Hoá học 9 Bài 3 trang 60 SGK Hoá học 9

Giải bài 3 trang 60 SGK Hoá học 9. Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương pháp làm sạch sắt.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 69 SGK Hoá học 9 Bài 4 trang 69 SGK Hoá học 9

Giải bài 4 trang 69 SGK Hoá học 9. Viết phương trình hoá học biểu diễn sự chuyển đổi sau đây :

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng