Đề kiểm tra 15 phút phần mở đầu lịch sử 6 - Đề số 1 có lời giải chi tiết


Đề bài

Câu 1. Tìm hiểu và dựng lại toàn bộ hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ là nhiệm vụ của môn học?

A. Sử học.

B. Khảo cổ học.

C. Sinh học.

D. Văn học.

Câu 2. Nguyên tắc nào là cơ bản quan trọng trong việc tìm hiểu và học tập lịch sử?

A. Xác định không gian diễn ra các sự kiện.

B. Xác định mối quan hệ giữa các sự kiện.

C. Xác định chủ thể của sự kiện đã diễn ra.

D. Xác định thời gian xảy ra các sự kiện.

Câu 3. Học Lịch sử để làm gì?

A. Biết cho vui.

B. Hiểu cội nguồn tổ tiên, cha ông.

C. Tô điểm cho cuộc sống.

D. Biết việc làm của người xưa.

Câu 4. Tài liệu truyền miệng bao gồm

A. câu chuyện, lời kể truyền đời.

B. tranh ảnh.

C. công cụ.

D. hiện vật.

Câu 5. Các dân tộc, quốc gia, khu vực trên thế giới có mấy cách làm lịch chính?

A. một cách.

B. hai cách.

C. ba cách.

D. bốn cách.

Câu 6. Bộ lịch nào được sử dụng chung cho các dân tộc trên thế giới?

A. Công lịch.

B. Âm lịch.

C. Lịch dương.

D. Lịch âm.

Câu 7. Ý nào sau đây phản ảnh không đúng về khái niệm môn Lịch sử?

A. Là những gì đã diễn ra trong quá khứ.

B. Là những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay.

C. Là một môn khoa học.

D. Là tìm hiểu cội nguồn của mỗi sự vật.

Câu 8. Tại sao nói mỗi con người, cây cỏ và cả xã hội loài người đều có lịch sử?

A. Tất cả đều được sinh ra cùng thởi điểm.

B. Tất cả đều trải qua những thay đổi về thời gian.

C. Tất cả đều không còn diễn biến đến hiện tại.

D. Tất cả đều đang diễn biến đến hiện tại.

Câu 9. Sự thay đổi trong môi trường học tập từ 100 năm trước so với hiện nay xuất phát từ lí do nào?

A. Con người sáng tạo không ngừng để tạo ra của cải vật chất.

B. Sự tiến hóa tự nhiên của con người qua thời gian.

C. Sự đoàn kết giữa các dân tộc giúp nâng cao đời sống.

D. Con người tìm ra nhiều vật liệu xây dựng mới.

Câu 10. Tại sao muốn hiểu và dựng lại lịch sử cần phải sắp xếp tất cả các sự kiện đó theo trình tự thời gian?

A. Không có nhiều cách để dựng lại lịch sử.

B. Thời gian luôn gắn liền với không gian lịch sử.

C. Cần ghi nhớ lại tất cả các sự kiện quan trọng.

D. Xã hội loài người luôn có sự đổi thay qua thời gian.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1.A

2.D

3.B

4.A

5.B

6.A

7.D

8.B

9.A

10.D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 3.

Cách giải:

Lịch sử là một môn khoa học, nhiệm vụ là tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 4.

Cách giải:

Muốn hiểu và dựng lại lịch sử cần phải sắp xếp tất cả các sự kiện đó lại theo thứ tự thời gian. Xác định thời gian xảy ra các sự kiện là một nguyên tắc cơ bản quan trọng trong việc tìm hiểu và học tập lịch sử.

Chọn đáp án: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 4.

Cách giải:

Mục đích của việc học Lịch sử là để tìm hiểu cội nguồn của cha ông, tổ tiên, làng xóm, cội nguồn của dân tộc mình.

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 5.

Cách giải:

Tài liệu truyền miệng bao gồm: câu chuyện, lời kể truyền đời.

Đáp án B. C. D: là tài liệu hiện vật.

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 5.

Cách giải:

Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, mỗi khu vực có cách làm lịch riêng. Nhìn chung có hai cách chính:

- Dựa theo sự di chuyển của Mặt Trăng quanh Trái Đất (âm lịch).

- Dựa theo sự di chuyển của Trái Đất quanh Mặt Trời (dương lịch).

Chọn đáp án: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 7.

Cách giải:

Dựa vào các thành tựu khoa học, dương lịch được hoàn chỉnh để các dân tộc đều có thể sử dụng, đó là Công lịch.

Chọn đáp án: A

Câu 7.

Phương pháp: sgk trang 3, loại trừ.

Cách giải:

- Lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người mà chúng ta học là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay. Lịch sử còn có nghĩa là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

Chọn đáp án: D

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 3, suy luận.

Cách giải:

Con người, cây cỏ, mọi vật xung quanh đều sinh ra, lớn lên và biến đổi. Xã hội loài người cũng vậy. Những gì chúng ta thấy ngày hôm nay đều trải qua những thay đổi theo thời gian, nghĩa là đều có lịch sử.

=> Con người, cây cổ và cả xã hội loài người đều có lịch sử vì tất cả đều trải qua những thay đổi về mặt thời gian.

Chọn đáp án: B

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 3, suy luận.

Cách giải:

Thời gian thay đổi, hoạt động của con người cũng thay đổi theo. Trong quá trình phát triển con người lao động, sáng tạo không ngừng để tạo ra của cải vật chất phục vụ cho nhu cầu cuộc sống. Lớp học trước đây còn rất đơn sơ, học ở ngoài trời, thiếu thốn về bàn ghế, sách vở,...Thì lớp học ngày nay con người đã xây dựng đầy đủ tiện nghi, khang trang với hệ thống điện, quạt, máy tính, bàn ghế, …với số lượng học sinh và giáo viên ngày càng đông.

=> Sự thay đổi trong môi trường học tập từ 100 năm trước so với hiện nay xuất phát từ lí do: con người đã sáng tạo không ngừng để tạo ra của cải vật chất.

Chọn đáp án: A

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 5, suy luận.

Cách giải:

Lịch sử loài người bao gồm muôn vàn sự kiện, xảy ra vào những thời gian khác nhau. Con người, nhà cửa, làng mạc, phố xá, xe cộ … đều ra đời, đổi thay. Xã hội loài người cũng vậy. => Muốn hiểu và dựng lại lịch sử, phải sắp xếp tất cả các sự kiện đó theo thứ tự thời gian.

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài